Atenció a les Persones Majors

Ajudes Econòmiques Individuals per a Persones Majors

És una convocatòria anual d’ajudes econòmiques individuals per a millorar la qualitat de vida i el benestar social de les persones majors.

La finalitat d’aquesta convocatòria és el finançament d’aquells conceptes que permeten aconseguir la recuperació física i sensorial de les persones majors de 65 anys.

Així mateix, es tracta també de suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitar el desenvolupament de la seva vida diària i augmentar la seva qualitat de vida i el seu benestar.

Trobareu tota la informació i els tràmits a realitzar a la Seu Electrònica del Consell.