Gerència i gestió

gerència

Treballa a l'IMAS

Què és?

El departament de Recursos Humans gestiona, entre d'altres, els processos de selecció de personal per a treballar a l'IMAS. En aquesta pàgina us informarem de les darreres novetats al respecte.

Què ofereix?

Oferta pública d'ocupació:

  • Places convocades: En data 28 de març de 2019 s'ha publicat al BOIB les convocatòries (ordinaria i extraordinaria) d'educador/a social, treballador/a social i ATS/DUI. El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de març al 17 d'abril de 2019 (ambdós inclosos), les sol·licituds es trobal al portal de l'opositor. Nou.

Llistes baremades dels borsins vigents de l'IMAS:

 

Borsins en procés:

 

  • Borsa de metge-ssa: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 14/2019 de 31 de gener). El termini de presentació de recursos és de l'1 al 28 de febrer (ambdós inclosos).
  • Borsa d'auxiliar d'administració general: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 14/2019 de 31 de gener). El termini de presentació de recursos és de l'1 al 28 de febrer (ambdós inclosos).
  • Borsa d'ordenança: Llista provisional baremada. El termini de presentació de reclamacions és del 4 al 17 de juliol de 2019 (ambdós inclosos).            

Borsins tancats:

 

  • Borsí d'ATS/DUI: Llista definitiva amb l'orde de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa d'auxiliar educatiu: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 60/2018, de 15 de maig).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa de zeladors: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 64/2018, de 24 de maig).

             - Modificació de la llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 123/2018, de 6 d'octubre). El termini de presentació de recursos és del 7 d'octubre al 6 de novembre de 2018.

             - Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 117/2018, de 22 de setembre). El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

         

 

.