Gerència i gestió

gerència

Treballa a l'IMAS

Què és?

El departament de Recursos Humans gestiona, entre d'altres, els processos de selecció de personal per a treballar a l'IMAS. En aquesta pàgina us informarem de les darreres novetats al respecte.

Què ofereix?

Oferta pública d'ocupació:

  • Places convocades: En data 28 de març de 2019 s'ha publicat al BOIB les convocatòries (ordinaria i extraordinaria) d'educador/a social, treballador/a social i ATS/DUI. El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de març al 17 d'abril de 2019 (ambdós inclosos), les sol·licituds es trobal al portal de l'opositor.

 

Llistes baremades dels borsins vigents de l'IMAS:

 

Procediments en procés:

 

Borsins tancats:

  • Borsí d'ATS/DUI: Llista definitiva amb l'orde de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa d'auxiliar educatiu: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 60/2018, de 15 de maig).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa de zeladors: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 64/2018, de 24 de maig).

             - Modificació de la llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 123/2018, de 6 d'octubre).

             - Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 117/2018, de 22 de setembre).

  • Borsa de metge-ssa: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 14/2019 de 31 de gener).
  • Borsa d'ordenança: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 120/2019, de 31 d'agost)

 

         

 

.