Gerència i gestió

gerència

Treballa a l'IMAS

Què és?

El departament de Recursos Humans gestiona, entre d'altres, els processos de selecció de personal per a treballar a l'IMAS. En aquesta pàgina us informarem de les darreres novetats al respecte.

Què ofereix?

Borsins en procés de selecció de personal:

  • Borsa d'auxiliar d'administració general: Publicació de la convocatòria d'un concurs per formar part d'una borsa d'auxiliars d'administració general. El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de setembre al 20 d'octubre (ambdós inclosos). Nou.
  • Borsa de tècnic/a auxiliar de informàtica: Publicació de la convocatòria d'un concurs per formar part d'una borsa de tècnic/a auxiliar de informàtica. El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de setembre al 20 d'octubre (ambdós inclosos). Nou.

 

  • Borsa d'ajudant de cuina: Publicació de les llistes provisionals de personas admeses i excloses. El termini de presentació d'esmenes és de l'11 al 22 de setembre (ambdós inclosos).
  • Borsa d'ordenança: Publicació de les llistes provisionals de personas admeses i excloses. El termini de presentació d'esmenes és de l'22 de setembre al 5 d'octubre (ambdós inclosos).
  • Borsa d'auxiliar educatiu: Llistes definitives de persones admeses i excloses. El termini de presentació de recursos és del 23 de juny al 22 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).
  • Borsa de zeladors: Publicació de les llistes provisionals de personas admeses i excloses. El termini de presentació d'esmenes és de l'11 al 22 de setembre (ambdós inclosos).

 

Borsins tancats:

  • Borsí d'ATS/DUI: Llista definitiva amb l'orde de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener).
.