Gerència i gestió

gerència

Ofertes pública d'ocupació anys 2016-2017

Què és?

Informació general sobre l'oferta pública d'ocupació dels anys 2016 i 2017 per a l'ingrés a les escales, subescales, classes i especialitats de personal funcionari de l'IMAS.

.