Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta per la secció de Recursos Sociolaborals de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat de l'IMAS

dijous, 26. gener 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 7 de febrer de 2017.

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimecres, 28. desembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 31 de gener de 2017 a les 14 hores.

Contractació del servei d’alberg i menjador per a persones en risc o en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 20. desembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 24 de gener de 2017 a les 14 hores.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de perruqueria a la Residència de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 13. desembre 2016
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de llenceria per a la Residència de pensionistes La Bonanova gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert.

divendres, 2. desembre 2016
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

 

Contractació del subministrament de combustible per als vehicles de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

divendres, 25. novembre 2016
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 de gener de 2017 a les 14 hores.

 

Contractació del servei de bugaderia de la Residència de Felanitx , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 11. novembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei de de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb inclusió de clàusules socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. novembre 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de 4 vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, dos per a la residència Llar dels Ancians i dos per la residència de Felanitx, gestionades per l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. novembre 2016
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de noviembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contracte privat de l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 27. octubre 2016
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 11 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

Pàgines