Gent gran

Foto persona major amb infant

Ajudes econòmiques individuals per a persones majors

Què és?

És una convocatòria anual d’ajudes econòmiques individuals per a millorar la qualitat de vida i el benestar social de les persones majors. La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquells conceptes o tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors de 65 anys Així mateix es tracta també de suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la seva vida diària i augmentat la seva qualitat de vida i el seu benestar.

Trobareu tota la informació i els tràmits a realitzar a la seu electrònica del Consell.

.