Ajudes individuals per a les persones amb discapacitat 2020
Què és: 

És una convocatòria anual d'ajudes econòmiques individuals per finançar ajudes tècniques i tractaments fets l'any 2019 i 2020, que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals i facilitar-los el desenvolupament de la vida diària, per augmentar-ne la qualitat de vida i el benestar social.

Trobareu tota la informació i els tràmits a realitzar a la seu electrònica del Consell.