Atenció a les Persones Majors

Programa de Prioritat Social

És un programa que ofereix el seu servei al personal tècnic de serveis socials dels àmbits comunitari, hospitalari, municipal i d’exclusió que hagin observat la necessitat de prioritat social per a una persona major en situació de possible desprotecció.

Què ofereix?

Suport tècnic especialitzat a la xarxa d’atenció social a les persones majors en risc de desprotecció.

Valoració del grau de risc de desprotecció.

Intervenció específica en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció..

A qui es dirigeix?

A les persones majors en risc de desprotecció.

Com accedir-hi?

Amb la sol·licitud específica que figura a la Seu Electrònica del Consell, fer clic aquí.

La documentació figura a la sol·licitud específica de prioritat social.

Què cal aportar?

La documentació figura a la sol·licitud específica de prioritat social.