Publicació al BOE i al BOIB de les bases de les convocatories per proveir dos llocs de feina mitjançant el sistema de lliure designació

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 290, de 1 de desembre de 2018, s’han publicat els anuncis corresponents a les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 147, de 24 de novembre de 2018, de les bases que han de regir les convocatòries per a proveir mitjançant lliure designació dels següents llocs de feina:   1 lloc de cap de servei adscrit al Servei de Planificació i Documentació de la Gerència de l’IMAS, codi del lloc F00520011, pertanyent a l’escala de l’administració general de l’Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior i a l’administració especial de l’Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.   1 lloc de cap de servei de Selecció i Provisió adscrit al Departament de Recursos Humans de la Gerència de l’IMAS, codi del lloc F00520004, pertanyent a tots els cossos i / o escales dels grups dels quals està adscrit del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.   El termini per presentar sol·licituds comença avui dia 3 de desembre i finalitza el dia 27 de desembre de 2018.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024