Oberta la convocatòria d’ajudes de l’IMAS a entitats de serveis socials

Les sol•licituds es  poden presentar fins el proper dia 28 d’abril

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert una convocatòria d’ajudes a entitats que duen a terme actuacions en matèria de serveis socials per a l’any 2014. La resolució es va publicar al BOIB el 29 de març i les entitats poden presentar les seves sol•licituds fins el dia 28 d’abril.

En aquesta convocatòria se subvencionaran els projectes o activitats que hagin realitzat a Mallorca les entitats i associacions sense ànim de lucre durant el 2013 i que s’enquadrin dins les següents actuacions:

– Activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i emocional a les persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social.
– Activitats d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col•lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o exclosos socialment; així com actuacions que complementin programes d’assistència, inserció i reinserció social de l’IMAS i/o dels serveis socials d’atenció primària que es gestionin des de l’àmbit municipal.

Queden excloses de la convocatòria les entitats que rebin una subvenció nominativa o un contracte o concert per part de l’IMAS. Per aquesta línea de subvencions, l’IMAS té pressupostada una partida màxima de 200.000 €. La quantitat màxima que es pot concedir per projecte és de 15.000 euros i cada entitat sol•licitant pot presentar-ne un de sol.

El procediment per a la concessió d’aquestes ajudes es farà mitjançant concurs entre totes les sol•licituds presentades. Els criteris que es valoraran són els següents:

– En quant al projecte o activitats presentats, es valoraran fins a un màxim de 10 punts:
    o La coherència entre objectius, activitats, programació i calendari realitzat.
    o L’equilibri entre mitjans tècnics, recursos humans, mitjans materials i econòmics necessaris.
    o El nombre de persones beneficiàries ateses, la millora de les seves condicions de vida personal o familiar, promoció social i laboral.
    o La coordinació amb les diverses xarxes de serveis socials, públics o privats.
– En quant a l’entitat, es valoraran fins a un màxim de 5 punts:
    o La capacitat de gestió de l’entitat: estructura suficient i mitjans necessaris.
    o L’experiència prèvia de gestió en programes socials iguals o similars.
– Quant a les necessitats objecte del projecte o activitat, es valoraran fins a un màxim de 5 punts:
    o Que hagin donat resposta a una necessitat real clarament identificada.
    o Que hagin cobert necessitats no ateses a un territori o municipi determinat o que tenguin caràcter innovador.

Podeu trobar tota la documentació i més informació al respecte, a la web de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (http://www.imasmallorca.net).
 

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington