Nou programa de beques per a joves extutelats en procés d'emancipació

El Consell posa en marxa la iniciativa per facilitar la transició dels joves a la vida adulta

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) posa en marxa un nou programa d’ajudes econòmiques, que consistirà en un programa de beques de fins a 2.000€, adreçades a joves majors de 18 anys que ha estat tutelats per l’administració.

L’objectiu d’aquestes beques, que no es podran cobrar en metàl·lic i que serviran per fer pagaments d’ajudes concretes, és el d’ajudar els joves extutelats a poder fer front a les despeses quotidianes per tal de minimitzar els impactes negatius per els joves que integren aquest col·lectiu, des del moment que deixen d’estar sota la tutela de l’administració fins que poden valer-se plenament per si mateixos.

Per a poder accedir a aquestes ajudes els joves han de tenir entre 18 i 21 anys i han d’haver estat tutelats per l’IMAS entre els 13 i 18 anys. A més els sol·licitants han d’estar inscrits en un programa específic d’emancipació i l’ajuda que es demandi ha de formar part del seu projecte personal.

En aquest sentit, les ajudes es subdivideixen en diferents tipus, en funció de  si es tracta d’ajudes per a habitatge (lloguer, equipament, manutenció), formació, transport, tramitació de documents o despeses mèdiques. Els sol·licitants de l’ajuda han de presentar la demanda a l’entitat que gestioni el programa d’emancipació al que estan adscrits i és l’esmentada entitat la que ha de gestionar l’ajuda amb l’administració.

Aquestes ajudes formen part dels diferents recursos que des de l’IMAS es posen a l’abast d’aquest col·lectiu, i s’afegeixen a les mesures ja existents,. D’una banda el Programa per a la preparació, suport i seguiment per a l’emancipació de joves, que té com a principal objectiu donar suport als joves en totes les àrees i necessitats bàsiques a través de l’acompanyament individual, així com els contactes amb empreses privades que col·laboren en la formació i inserció dels joves en el món del treball per afavorir la seva integració socio-laboral i de l’altra els recursos residencials per a aquest col·lectiu, en concret tres pisos d’emancipació per a joves que ja han cumplit la majoria d’edat, mitjançant conveni amb l’IBAVI.

Podeu consultar tota la informació, publicada al BOIB del 25 de juny, al document adjunt.
 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024