Més de 700 persones estan convocades al primer exercici de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 de l’IMAS

La prova, que tendrà lloc demà a l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB correspon a la convocatòria ordinària i extraordinària de les especialitats de Treball Social, Educació Social i ATS/DUI  en la que s’ofereixen 38 places

En concret es convoquen 9 places d’ajudant tècnic sanitari (DUI), 6 per torn lliure i 3 per promoció interna; 16 d’educador/a social, 9 per torn lliure, 5 per promoció interna i 2 per reserva per a persones amb discapacitat i 13 de treballador/a social, 6 per torn lliure, 4 per promoció interna i 3 per reserva per persones amb discapacitat. Pel que fa als aspirants 80 persones es presenten a les places d’Ajudant Tècnic Sanitari;  219 a les d’Educadors Socials i 410 a les de Treballadors Socials.

El calendari per al desenvolupament dels diferents exercicis consta de tres fases, la primera de torn lliure que es duu a terme demà, i un segon exercici, la data del qual varia en funció de l’especialitat.

D’aquesta manera en el cas dels DUI, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre l’1 i el 30 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre l’1 i el 31 de gener de 2020.

Pel que fa a les places d’educador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre el15 d’octubre i el 15 de novembre de  2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà el mes de desembre de 2019.

Finalment, per a les places de treballador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es farà entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2019 mentre que el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2020.

Un cop finalitzada la fase d’oposició s’inicia la fase de concurs, que consisteix en la presentació, barem i valoració de mèrits, que finalitza amb els resultats de l’oposició i la publicació de les llistes d’aspirants dels diferents llocs de feina. Una vegada revisada i conforme la documentació, la presidència de l’IMAS nomenarà els funcionaris corresponents i es procedirà a l’adjudicació i presa de possessió dels llocs de treball.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024