L’Observatori de la Infància i Adolescència de l’IMAS engega el Pla de l’atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

L’òrgan ha acordat també la creació d’un grup de feina sobre el tractament del col•lectiu als mitjans de comunicació i un altre per fomentar la intervenció efectiva i real dels infants i adolescents en la presa de decisions que els afectin de manera directa

El conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, ha presidit avui la segona sessió plenària de l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca (OIIAM), a la qual també hi ha assistit la directora insular d’Infància i Família, Maria Àngeles Fernández, com a vicepresidenta. L’OIIAM és un òrgan col•legiat, assessor i consultiu de l’IMAS en matèria dels drets de la infància a Mallorca i on participen altres entitats públiques, privades i experts en l’àmbit.

L’OIIAM ha fet avui la primera passa per a l’elaboració del Pla de l’atenció i els drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) amb la posada en marxa d’un diagnòstic que permeti tenir una visió del col•lectiu i identificar les necessitats reals per marcar les línies d’actuació i fer propostes d’intervenció i actuació. La Comissió Permanent va acordar a la primera sessió de l’OIIAM iniciar el PADIAM que liderarà l’IMAS.

A més, durant la sessió, l’OIIAM ha constituït dos grups de treball: un, sobre infància, adolescència i mitjans de comunicació i, un altre, sobre perspectiva de gènere i participació infantil. “Partint del principi que els infants i adolescents són membres actius de la societat i subjectes de drets que s’han de garantir, és necessari promoure projectes i polítiques públiques que propiciïn la seva participació a la societat i reafirmin la seva imatge de persones amb drets, deures i oportunitats idèntiques a les de la població en general”, ha destacat Javier de Juan. 

El grup de treball es constitueix amb l’objectiu de fomentar la igualtat de gènere i cercar mecanismes per a una participació real i efectiva de la infància i l’adolescència a l’hora de prendre decisions que els afectin a ells de manera directa. En aquest sentit, han estat els mateixos infants centres d’acolliment residencial de l’illa qui han proposat els lemes de l’OIIAM.

“Ajudant als nins i nines a aconseguir els seus drets”, “Per mi, per tots els nins i nines” i “Som nins i nines amb sentiments” seran els emblemes triats pels vocals de l’OIIAM d’entre totes les propostes presentades. Just per involucrar-los en aquest òrgan també han dissenyat el logotip que identificarà l’organisme.

D’altra banda, i per tal de fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior dels infants i adolescents, en especial el dels més vulnerables, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui contravenir la seva protecció i defensa dels seus drets s’ha creat el grup infància, adolescència i mitjans de comunicació. A més de per vocals de l’OIIAM, estarà integrat per membres de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, que ja compta amb un grup similar, i representants de corporacions que aglutinin professionals dels mitjans de comunicació.

“Els infants, adolescents i joves poden haver viscut situacions de vulnerabilitat i amb problemàtiques complexes i específiques que requereixen una gran implicació de les administracions públiques, de la ciutadania i també dels mitjans de comunicació. Tots som responsables de defensar els drets del col•lectiu des del rol que ens correspon”, ha explicat Mari Ángeles Fernández.

A més, a la sessió plenària, que s’ha celebrat a l’edifici de Son Lledó de la UIB, s’ha presentat la nova web de l’OIIAM, on es pot consultar tota la informació relacionada amb l’organisme, i s’ha informat dels primers resultats de la campanya de l’IMAS sobre els acolliments familiars així com els dos nous programes dirigits a menors estrangers no acompanyats (ACOTE) i a infants amb necessitats especials (ABRIC).

L’OIIAM es va constituir formalment el novembre de 2020 amb l’objectiu de contribuir al foment i respecte dels drets dels menors, dur a terme investigacions i estudis per conèixer l’estat de la població infantil i adolescent de Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que els afecten.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024