L'IMAS signa amb les entitats de discapacitats els concerts socials per valor de més de 23M d'euros

La institució concerta el servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb 10 entitats del sector

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha signat avui amb els representats de les entitats que donen servei a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, els concerts socials per un valor de 23.889.976€.

Mitjançat la firma d’aquests acords, s’ha concertat el servei ocupacional que, d’acord amb la cartera insular de serveis socials de l’IMAS, és un servei garantit per a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament que tingui reconeguda oficialment una situació de a partir del 33% de discapacitat. Aquest servei pot prestar suports adaptats a les necessitats de cada persona al seu itinerari vital (des dels joves que finalitzen l’escolarització fins a les persones majors) per afavorir la seva inclusió sociolaboral amb activitats normalitzades i en entorns de la comunitat. Pot oferir activitats de formació, de suport a la inserció laboral, activitats d’aprenentatge per a la vida i activitats enfocades al benestar personal i social.

En aquest marc de concertació, s’han signat els acords amb deu entitats: Amadip Esment, Asanideso, Asnimo, Aproscom, Coordinadora, Intress, La Purísima, Mater, Patronat d’Inca i Prodis, en un acte que ha comptat amb la presència del vicepresident de l’IMAS, Javier de Juan i el director insular de l’àrea de Persones amb Discapacitat, José Manuel Portalo.

El tipus de prestacions que es reben des del servei ocupacional venen determinades per la valoració de les necessitats de suport de cada persona, la seva edat, les motivacions i les necessitats personals. Tot això determina els objectius i actuacions que es planifiquen individualment als plans d’atenció personal.

A més, una de les finalitats d’aquest servei és, sempre que sigui possible, facilitar la capacitació i preparació per accedir al treball, així com mantenir-ne i millorar-ne l’ocupació mitjançant el servei d’ajustament personal i social o de treball amb suport, afavorint la inserció dins el mercat laboral ordinari sempre que sigui possible. Per això, el servei ocupacional s’ha d’adaptar a les circumstàncies de la persona i del mercat laboral, i ha de donar suport a les persones que no han aconseguit una adaptació laboral satisfactòria o que necessiten més suport per deteriorament o situació de vulnerabilitat.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024