L'IMAS renovarà de manera automàtica tots els títols de família nombrosa que caduquin durant l’estat d’alarma

Es tracta d’una mesura per evitar desplaçaments i evitar que els titulars perdin els beneficis

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i les pròrrogues d’aquest, per tal d’evitar que els beneficiaris del títol de família nombrosa es puguin veure perjudicats i es deixin de percebre els descomptes i els beneficis, prevists a la normativa que el títol els hi confereix; així  com per tal d’evitar els desplaçaments innecessaris a les dependències de l’ IMAS per tramitar les renovacions, el president de l’ IMAS ha aprovat una resolució  mitjançant la qual es manté la vigència de quasi 500 títols de família nombrosa que finalitzaven entre el 14 de març (data de la declaració de l’estat d’alarma) i el dia 30 d’abril ( termini  que  s’ha considerat prudent per a que es normalitzi la situació excepcional del país) quedant tots prorrogats fins dia 1 de maig. 

 

La data de vigència que figura als títols no s’actualitzarà fins que finalitzin les mesures de contenció derivades de la declaració de l’estat de l’alarma però es podrà fer la comprovació de la vigència consultant el codi QR que figura als carnets individuals. Es comunicarà a l’AEAT aquestes renovacions a fi que els beneficiaris puguin seguir gaudint dels beneficis que els corresponen.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024