L’IMAS renova els concerts amb les entitats de la FEIAB per a 248 places residencials per a menors

La institució insular destina 13 milions d’€ a la concertació de places, als que s’han de sumar els més de 4 milions ja signats per reforçar els serveis d’intervenció familiar en domicili i de seguiment d’acolliments i adopcions,  i  per l’acolliment residencial d’alta intensitat

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha firmat concerts socials per un valor total de 13.000.000 € amb les entitats de la Federació d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Balears (FEIAB) que ofereixen serveis residencials per a infants i adolescents que es troben en situació de desprotecció.

Concretament, es tracta de la concertació de 248 places dels servei d’acolliment residencial bàsic per la infància i l’adolescència en situació de desprotecció; el servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars, i el servei d’acolliment residencial especial per a persones menors d’edat estrangeres no acompanyades. Aquesta nova signatura del concert suposa la incorporació a la xarxa de 24 noves places, 8 d’acolliment residencial bàsic i 16 per a persones menors d’edat amb problemes de conducta.

El conseller del Departament de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, i la directora  insular d’Infància i Família del Consell de Mallorca, Maria Ángeles Fernández, s’han reunit avui amb els seus representants i han destacat la importància de la concertació per donar més estabilitat a les entitats i per tant un millor servei a aquests menors.

Els concerts socials firmats contemplen un augment de les places concertades del servei d’acolliment residencial bàsic, fins arribar a les 202, amb un pressupost d’11.506.000 € anuals. El principal objectiu d’aquest programa és oferir al menor un espai de protecció que li permeti adquirir un desenvolupament afectiu, psicològic, formatiu-laboral, intel·lectual i social adequats.

Pel que fa al servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS està adreçat a acollir i formar mares adolescents, amb o sense parella, sense suport familiar o amb un suport familiar inadequat. En total hi ha concertades un total de 6 places amb l’entitat Amaranta, amb un import 315.745 €.

Així mateix l’IMAS ha signat també la concertació de places amb l’Associació Amés per al servei d’acolliment residencial especial per a persones menors d’edat estrangeres no acompanyades en situació de desprotecció, sense adults responsables en el territori i amb necessitat d’una atenció residencial especifica a causa de les dificultats d’identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials. La dotació per aquest servei ascendeix a més d’1.000.000 € .

Aquests concerts se sumen als que l’IMAS firmà el febrer passat per reforçar els seus serveis d’intervenció familiar en domicili i de seguiment d’acolliments i adopcions amb el Grec i Intress, per un valor total de 2.226.387€ anuals. 

A més, proper dia 1 d’abril està previst que es firmi la concertació de 24 places, amb un pressupost de 2.121.944,40 € anuals, amb altres tres entitats pel servei residencial especial per a persones menors d’edat amb trastorns de conducta, en edat compresa entre els 7 i els 17 anys, amb necessitat d’acció educativa especial.

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington