L’IMAS remarca la importància de la prevenció i la coordinació entre tots els agents per garantir la protecció dels infants

La consellera Sofia Alonso ha presidit la cloenda del primer Congrés d’Infància i Família de Mallorca que s’ha celebrat durant aquests dos dies

«Protegir els infants i els adolescents va més enllà de cobrir les seves necessitats bàsiques. Facilitar-los un entorn segur on puguin ser ells mateixos, comunicar-se lliurament i créixer com a persones; tenir-los en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten; prevenir situacions de risc o vetllar per la seva protecció quan les detectam són només algunes de les nostres obligacions com a persones adultes per garantir la seva protecció. I això, com  hem vist al llarg d’aquests dos dies, és una responsabilitat de tots». Amb aquestes paraules la consellera del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, ha posat punt final al primer Congrés d’Infància i Família de Mallorca, organitzat per l’IMAS per aprofundir sobre les polítiques i iniciatives que garanteixin el dret i el benestar dels infants i adolescents.

La consellera Sofia Alonso ha insistit que «espais com aquest Congrés són importants per enriquir-nos mútuament i ser més eficients a l’hora de dissenyar polítiques que donin resposta real a les problemàtiques i mancances dels més joves i contribueixin al seu creixement com a ciutadans de ple dret. Hem de ser valents, prendre consciència dels riscs i necessitats  dels nins, nines i adolescents i posar-hi solució» i ha conclòs que «no només les administracions som responsables del benestar dels infants i dels adolescents, sinó que tots i totes ens hem d’implicar en la seva protecció».

En la mateixa línia s’ha pronunciat la directora de l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS, Mari Ángeles Fernández, qui ha destacat que «aquesta legislatura hem posat damunt la taula problemàtiques difícils de l’àmbit de la infància i l’adolescència a les que era necessari posar fi. Ho hem fet a través dels nous protocols que hem activat contra l’abús o l’explotació sexual o amb la posada en marxa des de l’IMAS de serveis especialitzats que ens permeten oferir a cada nin, nina o adolescent l’ajuda i el recurs que necessita. Alguns d’aquests temes els hem tractat durant aquests dos dies» i ha coincidit a remarcar que «la coordinació i la implicació de la ciutadania i de totes les administracions locals, autonòmiques i estatals és determinant per protegir infants i adolescents».

Precisament durant la jornada d’avui, les més de 300 persones assistents al Congrés han pogut visionar el documental Arenas de silencio: olas de valor, de Chelo Álvarez-Stehele, periodista i cineasta documentalista internacional experta en drets humans i de la dona, en concret en violència sexual, tràfic i migració. Premiat a diferents festivals nacionals i internacionals, el documental es nodreix del testimoni i de la valentia de nines i dones que han estat víctimes de tràfic sexual per relatar en primera persona les experiències d’abús que la pròpia cineasta ha patit en algun moment de la seva vida.

Prèviament, la doctora en psicologia de la Universitat de Barcelona, Noemí Pereda, membre del Grup d’Investigació en Victimització Infantil i Adolescent (GreVIA) de la Universitat de Barcelona i especialitzada en l’àmbit de maltractament i l’abús sexual infantil, remarcava la importància de posar rostre a les víctimes de violència sexual perquè la societat prengui consciència de la seva existència i la conseqüent necessitat d’erradicar-lo, posant en relleu que «Mallorca ha estat pionera en el desenvolupament d’estudis d’explotació sexual infantil. Esper que altres comunitats autònomes del país s’animin a seguir el seu exemple amb iniciatives en aquest sentit». Concretament, durant la primera ponència de la jornada d’avui, Contexts de risc i propostes de protecció davant l’explotació sexual infantil i adolescent a Espanya, Pereda ha exposat que «un 3,2% de quasi 2.200 adolescents de centres educatius reconeix haver tengut relacions sexuals a canvi de doblers, atenció o recompenses» i ha remarcat «l’edat, la falta d’un entorn segur o haver estat víctima de violència sexual són factors de risc en el fenomen de l’explotació sexual infantil. Fomentar la resiliència d’aquests infants i adolescents a partir d’una actuació policial efectiva i una bona relació comunicativa amb ells, és clau per a la seva protecció».

Per la seva part, Lluís Ballester, doctor en sociologia i en filosofia i expert en competència i prevenció familiar, sociologia de la joventut, prostitució, afegia com un altre factor de risc «l’accés lliure,    fàcil i gratuït que actualment tenen els joves a la pornografia ja a partir dels 13 anys i que generalment fa que banalitzin sobre les relacions i vegin la violència contra les dones com a una cosa normal» durant la seva ponència sobre la Naturalització de la violència sexual entre adolescents i joves a partir de la pornografia. Ballester remarcava la importància de «protegir els infants i adolescents de continguts pornogràfics amb sistemes efectius de control en els aparells tecnològics, garanties de compliment de la regulació en el contingut audiovisual i la garantia d’una educació afectiva sexual de qualitat per a tots els infants i adolescents, així com una formació apropiada per als progenitors per poder utilitzar les eines de control parental i els riscs digitals actuals».

A més de la prevenció de la violència sexual entre els més joves, durant aquests dies també s’ha remarcat la importància de garantir un entorn segur per als infants ja des del nucli familiar. En aquest sentit, experts han destacat tant la importància d’enfortir les competències parentals i la resiliència familiar en els casos necessaris, com els programes d’acolliment especialitzats de l’IMAS per facilitar un entorn familiar als infants i adolescents mentre no puguin conviure amb els seus progenitors.

Garantir la igualtat d’oportunitats ja des de ben petits amb l’accés universal a tots els recursos comunitaris, vetllar per una bona salut mental ja durant la infància i fomentar la participació activa dels joves per implicar-los en la posada en marxa de les polítiques i accions que els afectin, són alguns dels altres temes professionals i experts de l’àmbit local, autonòmic i estatal han abordat durant aquest primer Congrés de la Infància i Família de Mallorca.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou