L’IMAS reforça els serveis d’intervenció familiar en domicili i de seguiment d’acolliments i adopcions

La institució insular incrementa en un 46% el pressupost destinat a aquests tres programes per tal de garantir el benestar dels menors i les seves famílies

 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha destinat 2.226.387€ per intensificar el seguiment de les adopcions i dels menors que es troben en situació de risc o amb qualque mesura de protecció. La institució insular incrementa en un 46% el pressupost assignat a aquests serveis que per primera vegada estaran concertats amb dues entitats.

Concretament, l’IMAS ha adjudicat al GREC el programa d’intervenció familiar en el domicili. L’augment de la inversió en el servei permetrà ampliar la jornada laboral del personal auxiliar i de direcció i incrementar de 15 a 19 el nombre d’educadors socials que atenen els infants de famílies amb declaració de risc de Mallorca. Es tracta menors que poden veure perjudicat el seu desenvolupament personal, familiar, social o educatiu, el seu benestar o drets, a conseqüència de circumstàncies, carències o conflictes familiars, socials o educatius.

El servei té com a objectiu treballar tant amb els joves com amb els seus progenitors la millora de les habilitats parentals per evitar una situació de desemparament o exclusió social sense la necessitat de separar-lo del seu entorn familiar. L’IMAS dedica més de 827.700 € a la intervenció psicoterapèutica que es du a terme dins del mateix domicili i durant un període d’entre sis mesos i dos anys.

D’altra banda, la institució insular ha concertat amb Intress el seguiment en els acolliments familiars i de les adopcions nacionals i internacionals. L’increment del pressupost ha permès també  ampliar els professionals i el personal i serveis de reforç (educadors socials, psicomotricistes, auxiliars…) que treballen amb cada un dels infants que viuen amb una família d’acollida.

Igualment, l’IMAS, a través dels professionals d’Intress, fa el seguiment de les adopcions nacionals i internacionals i, com a novetat, a partir d’enguany durà a terme l’informe que en els casos dels processos internacionals s’han de remetre al país d’origen sobre l’evolució i l’estat de l’infant.

En aquest darrer cas, l’IMAS ha previst una inversió anual d’1.398.661 €, que confirmen la clara aposta de la institució cap a un model centrat en la persona, que garanteixi una atenció més individualitzada i pugui donar a cada cas una resposta personalitzada i el tracte més adequat segons les necessitats.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024