L’IMAS localitza un total de 209 persones sense sostre a Mallorca

Els resultats del II Recompte de Persones Sense Sostre a Mallorca, el qual es dugué a terme el passat 22 de març amb la col·laboració de més 200 voluntaris i de vàries entitats i institucions, han estat presentats avui per la consellera Margalida Puigserver

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui els resultats definitius del II Recompte de Persones Sense Sostre a Mallorca el qual es dugué a terme el passat 22 de març.
 
Per poder dur aquest projecte impulsat per l’IMAS, s’ha comptat amb la col·laboració de més 200 persones que des de les 21 hores fins a la una de la matinada aproximadament, es desplaçaren per diferents zones de Palma i de la part forana amb l’objectiu de conèixer la realitat de les persones sense llar a l’illa de Mallorca per tal d’adequar i millorar els recursos i serveis d’atenció adreçats a aquest sector de la població.
 
Per aquest fet, enguany, en el marc d’aquest segon recompte, s’han introduït canvis en la metodologia de recollida de la informació per tal d’obtenir més i millor informació, tant qualitativament com quantitativament. Així, s’han  dut  a terme modificacions en els models d’enquesta adreçats a les persones que aquell mateix vespre pernoctaven en allotjaments de la xarxa d’inclusió i es vol complementar aquesta informació amb dades provinents dels professionals de les entitats del tercer sector que treballen amb aquest col·lectiu, així com també amb dades provinents dels professionals dels serveis socials municipals. Tota aquesta informació serà la base sobre la qual s’assentarà l’Estratègia d’Atenció a Persones Sense Llar de Mallorca.
 
En aquest sentit, cal recordar que el primer recompte de persones sense sostre de Mallorca es va dur a terme l’any 2015, si bé les dades no es varen poder presentar fins el darrer trimestre de l’any passat. En aquesta ocasió, l’IMAS ha apostat per la innovació tecnològica per tal que els voluntaris poguessin enviar directament les dades que recaptaven al carrer a la seu central d’una manera immediata.
 
D’acord amb aquest estudi, s’ha conclòs que un total de 209 persones viuen al carrer, de les quals 188 s’han localitzat a Palma i 21 a diferents municipis de Mallorca. Si bé en tots els casos s’ha intentat conèixer un poc millor la situació d’aquestes persones, cal tenir en compte que en algunes preguntes no es disposa de la totalitat de les respostes ja que es va respectar la voluntat d’alguns dels entrevistats que es mostraven reticents a explicar alguns aspectes de la seva vida. 
 
 
Dades
 
D’acord amb aquest segon estudi, s’han comptabilitzat un total de 209 persones al carrer, enfront de les 156 que es localitzaren el 2015. D’aquest total, 188 són a Palma i la resta a la part forana. Pel que fa al seu perfil, 170 són homes mentre que, per franja d’edat, la gran majoria (92) tenen entre 40 i 59 anys.
 
Dels 209 que s’han localitzat, un total de 51 estaven a un carrer o plaça mentre que 48 eren a barraques o campaments. Igualment, un total de 119 tenen diferents pertinences amb ells (bosses, embalums…) i 46 fins i tot tenen una mascota de companyia.
 
Pel que fa a les entrevistes personals, un total de 144 dels 209 han accedit a respondre, dels quals quasi la totalitat (95) duen 10 o més anys vivint a Mallorca. En quant al nivell d’estudis, la gran majoria (69) només tenen estudis primaris, 33 han finalitzat els estudis obligatoris no universitaris, i 13 han acabat la universitat o disposen d’estudis equivalents. En quant a la nacionalitat, 84 són espanyols, 40 de d’altres països de la Unió Europea, 12 d’Àfrica, 3 d’Amèrica Llatina i 5 d’altres països per determinar. 
 
Respecte al temps que fa que quan viuen al carrer, un total de 93 asseguren que hi pernocten de manera continuada des dels darrers cinc anys (entre 2010-2016) i 78 asseguren que encara tenen relació amb la família.  En aquest sentit, 79 asseguren que la manca de feina els ha obligat a dormir al carrer, mentre que 47 diuen que es per manca de doblers.
 
 
Actuacions
 
En aquest sentit, la consellera ha apuntat que la institució insular treballarà damunt tres eixos a curt i mig termini. El primer d’ells és el de millorar els recursos dels serveis comunitaris bàsics, és a dir, millorar la prevenció comunitària. El segon dels eixos que ha destacat Puigserver és el d’adequar els recursos existents de la xarxa d’inclusió social, i el tercer el d’ampliar la cartera de serveis de l’IMAS per tal de posar en marxa nous recursos, com per exemple implantar el housing first o habitatges tutelats.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024