L'IMAS, l'Ajuntament de Manacor i l'IBISEC formalitzen l'extinció del conveni de col·laboració per l'edifici d'«Els Sementals»

L’ajuntament ha de tornar a la institució insular els més de 600.000€ que l’IMAS havia aportat en diferents anualitats

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS), Margalida Puigserver; el conseller d’Educació i Universitat i president
de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), Martí March i la
batlessa de Manacor, Catalina Riera, han signat l’acord d’extinció del conveni de
col·laboració signat el 2006 i modificat el 2009 i 2010, per a la construcció d’un edifici
destinat a serveis socials i ús educatiu, per ser utilitzat per les tres institucions
esmentades, conegut com «Els Sementals».

Segons l’article 3.1 del Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària, disposa que els centres
docents que imparteixen ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i educació
primària, entre altres, han d’acomplir el requisit de situar-se en edificis independents
destinats exclusivament a ús escolar, per tant no cap en el mateix edifici usos educatiu
i altres usos com serien els usos destinats a serveis socials de l’Ajuntament de
Manacor i l’IMAS. En conseqüència, aquest fet implica la impossibilitat de compliment
dels convenis amb els termes pactats i cal modificar-los o extingir-los.

La impossibilitat d’ubicar en un mateix edifici l’ús escolar amb els serveis socials i la
voluntat de l’ajuntament i la conselleria de destinar-ho aquest espai a serveis educatius
fan que el consistori manacorí hagi d’abonar a l’IMAS un total de 608.363,70€ que
l’institució havia abonat en diferents anualitats des del 2006. Es preveu que l’edifici,
ubicat a l’antic solar del quarter dels Sementals formi part de l’actual centre d’educatiu
Simó Ballester.

Noticies relacionades:

22 de juliol de 2024

El programa està adreçat a persones d’entre 18 i 30 anys que actualment no estan fent feina

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació