L'IMAS i el Consell d'Eivissa signen un conveni per a la implantació d'un sistema informàtic per millorar l'atenció dels serveis socials comunitaris bàsics

La Història Social Integrada (HSI), creada i gestionada per l’IMAS, permet  agilitar la gestió de les necessitats socials dels municipis i dels seus usuaris

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, s’ha desplaçat fins a Eivissa per signar un conveni amb el departament de Benestar Social, Sanitat, Igualtat i relacions amb les entitats del Consell d’Eivissa i els cinc ajuntaments de l’Illa per a la implantació d’una eina informàtica per millorar i integrar la gestió dels serveis socials comunitaris bàsics que duen a terme els municipis.

Aquesta eina, anomenada Història Social Integrada (HSI), creada i gestionada per l’IMAS, permet la informatització dels expedients dels usuaris dels serveis socials, on es registren les seves dades bàsiques i el pla d’intervenció, de manera que aquesta informació que pugui compartir entre les diferents administracions públiques. Això permet la gestió dels expedients de les diferents unitats de treball social, i l’explotació de les dades per fer un diagnòstic de les necessitats socials de cada municipi i les característiques i perfils dels usuaris.

L’èxit d’aquesta eina informàtica ha fet que s’exporti a Menorca, on ja es signà un conveni el passat mes de maig, i ara a Eivissa, on en faran ús els ajuntaments, amb l’assessorament i coordinació del Consell. Segons ha explicat Puigserver, «és una eina que unifica els criteris de gestió i permet millorar la qualitat d’atenció dels usuaris. Implica una millora per agilitzar tràmits, reduir papers i unificar criteris».

Per la seva part, Lydia Jurado, la consellera de de Benestar Social, Sanitat, Igualtat i relacions amb les entitats del Consell d’Eivissa ha posat de manifest que «aquesta eina suposa un salt endavant i és el deure del Consell, d’acord amb les seves competències, col·laborar i cooperar per millorar la gestió dels serveis socials, amb l’objectiu de garantir el servei universal i la proximitat a tots els usuaris».

Amb aquest conveni, l’IMAS permet establir comptes d’accés a aquesta eina al personal del Consell d’Eivissa i dels ajuntaments, mentre que el Consell s’encarrega d’impulsar i coordinar l’ús de l’HSI a tots els municipis com a eina de registre d’expedients i intervenció social, així com per mantenir actualitzades les dades i garantir la integritat de les mateixes.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024