L’IMAS ha atorgat l'any 2013 més de 200.000 euros en ajudes a persones majors i amb discapacitats

Concretament, l’institut vinculat al Consell de Mallorca ha concedit 111.444,02 per a gent gran i 91.325,09 per a usuaris discapacitats

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha atorgat l’any 2013 un total de 202.769,11€ en ajudes individuals per a persones majors i persones amb discapacitat. Concretament, i tal i com ja ha sortit publicat al BOIB, s’han concedit enguany 111.444,02 € des de l’àrea de Gent Gran per a persones majors de 65 anys, i 91.325,09 € des de l’àrea de Persones amb Discapacitat per a usuaris amb una discapacitat reconeguda que no haguessin complert els 65 anys en el moment de lliurar la sol·licitud.

L’objectiu d’aquestes convocatòries d’ajudes, que es varen publicar el passat mes de maig, és atendre problemes específics d’aquests dos col•lectius i ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. En ambdues convocatòries, just es podia subvencionar un concepte per persona sol·licitant, i en cap cas es podia superar els 2.000 euros.

Àrea de Gent Gran

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones majors, el 2013 s’hi varen presentar un total de 212 persones sol•licitants i es va concedir a un total de 159 persones. Es varen destinar en aquesta convocatòria un total de 111.444,02 € dels 149.237 € que hi havia pressupostats, per la qual cosa es va poder concedir el 100 % de l’estipulat a totes les persones que complien els requisits.

De les 159 persones beneficiàries de 2013, 103 són dones i 56 són homes. Igualment, per edats: 58 tenen entre 65 i 75 anys; 75, entre 76 i 85 anys; i 26, més de 86 anys. Gairebé en la seva totalitat (151) són de nacionalitat espanyola.

Pel que fa als ajuts sol•licitats entre aquest col•lectiu, destaquen les corresponents a prestacions tècniques, com ara les pròtesis o els llits adaptats, amb quantitats que oscil•len entre els 67 d’€ unes sabates ortopèdiques i els 2.000 d’una cadira de rodes o de l’adquisició d’un vehicle adaptat, i les ajudes tècniques per a la llar (rentadores, forns o llits adaptats), amb quantitats que van des dels 55 € per un microones i els 470 per a un frigorífic en el cas dels estris bàsics de l’habitatge.

Àrea de Persones amb Discapacitat

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat, el 2013 s’hi varen presentar un total de 170 persones sol•licitants i se’n varen concedir un total de 110. L’IMAS ha destinat en aquesta convocatòria 91.325,09 € dels 215.000 € pressupostats, per la qual cosa, tal com va passar en el cas de les ajudes per a persones majors, s’atorgà el 100 % estipulat a totes les persones sol·licitants que complien els requisits. En aquest sentit,  l’any 2012, l’IMAS concedí un total de 62.221,17 € a un total de 92 persones beneficiàries en el marc d’aquesta convocatòria, per la qual cosa el 2013 ha suposat un augment del 46,77% de la despesa.

De les 110 persones beneficiàries d’aquest 2013, 52 són dones i 58 són homes. Per edats: la majoria tenen menys de 18 anys (48); 5, entre 18 i 25; 8, entre 26 i 35; 19, entre 36 i 45; 20, entre 46 i 55; i 10 beneficiaris, entre 56 i 64 anys. Igualment, quasi la totalitat (101) són de nacionalitat espanyola.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou