L’IMAS expedeix un total de 664 nous títols de família nombrosa durant el primer semestre de 2015

Amb aquests nous 664 títols expedits a Mallorca ja hi ha en vigor un total de 12.665 famílies que es beneficien dels avantatges que suposa tenir el títol de família nombrosa

Durant el primer semestre de 2015, des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) s’han tramitat un total de 664 títols nous de família nombrosa (618 de categoria general i 46 de categoria especial) i se n’han renovat 1.255 (955 de categoria general i 300 de categoria especial).

Actualment un total de 12.665 famílies compten amb el títol de família nombrosa en vigor a Mallorca i poden beneficiar-se dels avantatges que implica la seva situació, segons les dades de l’IMAS. D’aquestes 12.665 famílies, 11.302 són famílies nombroses de categoria general i 1.363 de categoria especial.

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha destacat la bona acollida que té a Mallorca el carnet de família nombrosa. En aquest sentit, Puigserver ha assegurat que “la intenció de l’equip de l’IMAS és la de donar a conéixer al máxim aquest servei per tal que totes les famílies nombroses de Mallorca pugui beneficiar-se dels seus avantatges”.

Pel que fa a la nacionalitat, la majoria dels títols en vigor d’aquest primer semestre de 2015 són de nacionalitat espanyola. Concretament, a categoria general de les 11.302 famílies 8.556 són de nacionalitat espanyola, mentre que de les 1.363 de categoria especial,  són espanyoles 833.

Cal recordar que el Consell de Mallorca, a través de l’IMAS té les competències  de  concessió i la renovació dels títols de família nombrosa, així com la informació sobre les prestacions i serveis de què es poden beneficiar els seus titulars.

D’acord amb el que estableix la llei, un títol de categoria general fa referència a les parelles que tenen o bé tres o quatre fills, o bé dos fills però un d’ells amb discapacitat. Les categories especials són les famílies amb cinc fills o més i les de quatre fills, dels quals 3 procedeixin d’un mateix part, o bé no superin uns determinats ingressos.

Igualment, el pròxim dia 17 d’agost entrarà en vigor la modificació de la Llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses incloses a la Llei 26/2015, segons la qual el títol seguirà en vigor sempre que almanco un dels fills continui complint els requisits legalment establerts tot i que els seus germans majors ja no puguin beneficiar-se del títol. Aquesta modificació només serà aplicable als títols que es trobin en vigor a partir del 17 d’agost.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024