L’IMAS es coordina amb els policies tutors de Mallorca per treballar amb els menors de 14 anys infractors

La institució insular va posar en marxa l’abril un programa d’intervenció educativa específic per a cada jove, en funció de la seva situació personal, entorn familiar i social i vinculat a la infracció per minvar les possibilitats de reincidència

La directora insular d’Infància i Família del Consell de Mallorca, Mari Ángeles Fernández, ha explicat als policies tutors de Mallorca els primers resultats del Programa d’Atenció Socioeducativa per a Menors de 14 anys Infractors (PAMI) que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va posar en marxa el passat mes d’abril. Mallorca, la Comunitat Valenciana i Aragó són els únics territoris de l’Estat on s’ha implantat aquest recurs, que té com a finalitat prevenir, avaluar, corregir o derivar situacions de conflicte social mitjançant l’educació del jovent en valors de convivència i la introducció de canvis en l’entorn familiar i social que en possibilitin el desenvolupament integral com a persona. 

Als menors de 14 anys que comenten fets considerats delictes pel Codi penal no se’ls pot exigir responsabilitat penal i queden exclosos de justícia penal juvenil. Quan es dona un cas, la Fiscalia de Menors el notifica a l’autoritat competent en matèria de protecció, que a Mallorca és l’IMAS, a fi que aquesta valori la situació i promogui les mesures de protecció oportunes. En aquest sentit, ha explicat Fernández, «el programa parteix de la necessitat d’oferir una resposta educativa i terapèutica que permeti a aquests joves una reparació efectiva, una presa de consciència dels fets i de les conseqüències, per evitar que reincideixin» i, per això, ha afegit: «l’adolescent ha de ser protagonista i part activa del seu propi procés de reparació. Això s’aconsegueix estimulant les habilitats sociocognitives i treballant, no només amb ell, també amb el seu entorn i amb la víctima».

A cada cas derivat se li assigna un educador social de referència, perquè el valori i determini el recurs més adient per iniciar-ne el procés, que té en compte tres factors: la situació personal i familiar, el fet infractor i la víctima.

Els educadors socials del PAMI, servei que l’IMAS té concertat amb el GREC, han rebut un total de 65 expedients. Les edats van dels 11 als 14 anys i les tipologies dels delictes més comunes són: infraccions irrellevants contra el patrimoni, lesions, assetjament o furts, que majoritàriament tenen a veure amb conductes o actituds agressives, provocades per la manca de control i gestió emocional de la ràbia i de la frustració.

Pel que fa a la persona perjudicada, majoritàriament són altres adolescents, seguit d’empreses privades i gent gran. Minoritàriament es troben els organismes públics. El municipi amb major incidència és Palma, seguit de Manacor, Calvià, Capdepera o Felanitx.

L’equip du un control telefònic constant de les famílies que participen en el programa, la majoria de les quals s’ha mostrat col·laborativa i hi ha participat. Les entrevistes presencials inicials es complementen amb altres de seguiment i conciliació o amb la persona perjudicada. Arran d’aquestes, alguns dels menors han estat derivats a tallers socioeducatius vinculats amb la infracció comesa. Amb tot, un 63 % dels casos derivats romanen oberts o estan en procés.

Actualment, hi ha dos tallers en marxa (un a Palma i un altre a Manacor) d’habilitats socials i pensament prosocial i, abans que acabi aquest mes, en començaran quatre més: un taller de ràdio (Escolta’t), un altre d’habilitats socials i pensament prosocial, de convivència i un darrer per aprendre a prendre decisions.

La directora insular d’Infància i Família de l’IMAS ha explicat als més de trenta policies tutors que s’han congregat al poliesportiu de Consell que «la col·laboració de les institucions de l’àmbit de la infància per intervenir davant les infraccions dels menors de 14 anys és essencial i permet ordenar els recursos econòmics i personals d’una manera més eficient i disminuir conductes antisocials futures, mitjançant una intervenció primerenca de cost inferior a les intervencions protectores o coercitives posteriors. Hem de fomentar programes com aquest, que permeten que els joves puguin convertir-se en protagonistes positius de la seva història, cosa que els permetrà integrar-se en la societat de manera lliure, compromesa i, especialment, responsable.»

El PAMI forma part del Model d’atenció centrat en la persona, amb el qual treballen totes les àrees de l’IMAS des de fa anys, ja que cerca obtenir els majors índexs de reinserció, individualitzant el tractament de cada cas, ajustant la intervenció a les necessitats reals i, per tant, donant una resposta concreta, segons les necessitats pròpies que presenta cada infant.

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca