L’IMAS engega el pla d’ajudes urgents pels municipis amb motiu de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus

La institució ha signat amb els ajuntaments de Mallorca els convenis mitjançat els quals es repartiran 3,6 milions d’euros

El president de l’Institut Mallorquí d‘Afers Socials (IMAS) i conseller de Drets Socials, Javier de Juan, ha signat amb els diferents ajuntaments de Mallorca els convenis per al repartiment de les ajudes a persones especialment vulnerables per les situacions derivades de la crisi COVID-19. La intenció de la institució insular és agilitzar el procediment per tal que tots els ajuntaments les puguin rebre de manera immediata.

En concret es repartiran 3.590.352€ entre tots els municipis de l’illa. Les quantitats s’han assignat en funció a la càrrega poblacional; tenen en compte la població general, i en particular d’aquella que és major de 65 anys o menor de 16.

Les ajudes contemplades als convenis tenen com a principal objectiu finançar les prestacions socials bàsiques per atendre les persones vulnerables, especialment les famílies en situació de risc. En aquest sentit, una de les prioritats dels convenis és garantir els ingressos suficients per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin d’urgència o d’inserció.

També serviran per fer front a contractacions laborals (substitucions, nous serveis o sobrecàrrega de plantilla) i projectes derivats de l’emergència sanitària. Com ara, el reforç dels serveis de caràcter domiciliari, dirigits principalment a persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència per tal de compensar el tancament de centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similars. A més, permetran l’adquisició de mitjans de protecció (EPI), reforçar la teleassistència i els dispositius d’atenció a persones sense llar.

L’IMAS abonarà a l’ens local una bestreta corresponent al 100% de l’import previst en el conveni per a que cada municipi pugui disposar de la seva asignació de manera immediata sense necessitat d’una justificació prèvia de cada despesa. És a dir, la institució avança les quantitats assignades i autoritza la despesa que posteriorment s’haurà d’acreditar.

Serveis Socials Comunitaris Bàsics
Aquest pla d’ajudes urgents complementa les ajudes que es destinen cada any al finançament del Serveis Socials Comunitaris Bàsics aprovats el passat mes d’abril en Consell de Govern.

Aquests convenis, que per primera vegada tendran caràcter bianual, estan dotats, en el cas de Mallorca, amb 11.582.124,67€ per al 2020 i altres 11,5 milions per al 2021. D’aquesta manera, els municipis de l’Illa rebran en aquests dos anys un total de 23.164.249,34€ per als serveis municipals d’atenció primària, dels quals 5.274.960,24€ provenen directament de fons del Consell de Mallorca.

Com a principal novetat respecte els anys anteriors, el Govern ha fixat un nou criteri de repartiment de les ajudes que es basa també en criteris poblacionals per tal de garantir la mateixa qualitat en el servei independentment del lloc de residència dels usuaris.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024