L'IMAS destina 215.000€ a la convocatòria d'ajudes individuals per a persones amb discapacitat del 2016

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 40 dies després de la seva publicació al BOIB prevista per a la setmana que ve

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca, destina enguany 215.000€ a les ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat. El termini de presentació de les sol·licituds per accedir a aquestes ajudes serà de 40 dies a partir de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB, prevista per a la setmana que ve i es podran lliurar tant a les oficines centrals de l’IMAS a Palma, com a les seus comarcals que la institució té ubicades a Inca i Manacor.

Pel que fa a les ajudes per a les persones amb discapacitat, aquestes van adreçades a l’atenció de problemes específics de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar.

A la convocatòria d’enguany s’estableixen dues modalitats d’ajudes. D’una banda les ajudes per a tractaments professionals sociosanitaris, que inclouen intervencions professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat.

D’altra banda es poden presentar sol·licituds per a les ajudes tècniques, (mobilitat, pròtesis i òrtesis i estris bàsics i necessaris) amb la finalitat de facilitar el desenvolupament en la vida diària i de suplir o complementar la limitació i mancances funcionals de les persones amb discapacitat, facilitant el desenvolupament de la vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones amb discapacitat residents a Mallorca que compleixin els següents requisits: tenir menys de 65 anys en la data de presentació de la sol·licitud, tenir un grau de discapacitat reconeguda i vigent igual o superior al 33% i estar empadronats a l’Illa.

Un altre requisit a tenir en compte per a poder rebre una de les ajudes és que l’ajuda sol·licitada ha de ser concordant amb la discapacitat de la persona que ho sol·licita, és a dir, que aquesta ajuda ha d’estar relacionada amb la seva particular discapacitat.

Una vegada es publiquin les bases al BOIB, les persones interessades en sol·licitar aquestes ajudes trobaran a la web de l’IMAS (www.imasmallorca.net)  tota la informació i documentació necessària per a poder fer-ho. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024