L'IMAS destina 150.000 euros a les ajudes individuals per a gent gran

La convocatòria de 2016 s’ha publicat al BOIB del passat 7 de juliol i el termini de presentació finalitza el 16 d’agost, i consta de tres modalitats: ajudes tècniques, tractaments professionals sociosanitaris, i estris bàsics en l’habitatge

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca destinarà enguany un total de 150.000 euros a les ajudes econòmiques individuals per a persones majors. Les sol·licituds per accedir a aquestes ajudes es poden presentar fins el proper dia 16 d’agost, és a dir, 40 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB, fet que es va produir el passat 7 de juliol.

Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria tenen tres modalitats:

– Ajudes tècniques, entenent-se com a tals les que actuen com a intermediàries entre la persona i l’entorn i faciliten així una major mobilitat i autonomia de la persona major. Serien les pròtesis i les òrtesis, per una banda, i aquelles eines o utensilis que tenen com a objectiu suplir les limitacions i/o mancances funcionals de les persones majors (llit hospitalari, cadira de dutxa…).

– Tractaments professionals sociosanitaris, és a dir, tractaments rehabilitadors dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors afectades per processos pluripatològics o per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu. Només es valoraran les ajudes en cas que no existeixi un recurs públic que tengui la competència de cobrir el tractament sol·licitat.

– Estris bàsics en l’habitatge. Fa referència a aquelles estris indispensables per desenvolupar les activitats de la vida quotidiana al domicili.

La convocatòria està oberta a tothom que tengui més de 65 anys i estigui empadronat a Mallorca que no hagi rebut una subvenció pel mateix concepte en les dues convocatòries anteriors ni sol·licitar ajudes incloses al catàleg general del material ortopèdic vigent pel 2015 i 2016 del Sistema Nacional de Salut, exceptuant: cadira de rodes, caminadors, audiòfons, pròtesis ocular, plantilles, sabates ortopèdiques, faixes lumbars i coixins antiescares.

La despesa ha de ser posterior al 26 de maig de 2015 (data en què acabà el termini de sol·licituds de la convocatòria anterior) i fins al darrer dia de presentació d’enguany.

Per altra banda i per poder accedir a la convocatòria de, la renda de la unitat familiar no ha de superar els 12.346,95 euros en el cas de ser una unitat familiar d’un membre; els 16.836,75 en el cas de ser dos membres; 21.326,55 en el cas de tres, i 25.816,35 en el cas de quatre o més.

Totes les persones interessades en sol·licitar aquestes ajudes trobaran a la web de l’IMAS (http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/86) tota la informació i documentació necessària per a poder fer-ho.
 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024