L'IMAS convoca la concertació del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupamen

El concert tendrà una durada de dos anys amb un pressupost màxim de quasi 700.000€ per a cobrir 224 places

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) convoca la concertació d’un servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclosos a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca,  tal i com apareix publicat al BOIB del passat 25 d’abril.

Es tracta d’un servei que ha de comptar amb 224 places i que estarà dotat amb un pressupost màxim de 692.160€. El concert tendrà una vigència de dos anys, prorrogable pel mateix període, tal i com estableixen les bases d’aquesta convocatòria.

Aquest servei està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb la capacitat jurídica modificada, i té com a principal objectiu vetllar per la persona tutelada i fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral. L’entitat que du a terme l’activitat de suport a la funció tutelar representa a la persona tutelada i administra els seus béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. És un servei substitutori de la funció que farien els familiars o tutors.

Els benenficiaris d’aquest servei són persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament , a partir de 16 anys, i amb la capacitat jurídica modificada que han estat sotmeses a règim de tutela o curatela per una Fundació Tutelar per resolució judicial.

La informació per a les entitats que vulguin optar al concert amb les característiques tècniques, condicions del servei, presentació de sol·licituds, etc està disponible a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024