L'IMAS atén 26 menors amb problemes de trastorns de conducta durant el primer semestre de 2015

El programa d’internament residencial Controla, té com a principal objectiu el de l’atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta que precisin d’una atenció residencial per motiu de guarda o tutela

L’àrea de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha atès durant el primer semestre de 2015 un total de 26 casos de menors amb trastorns de conducta. Es tracta d’infants i adolescents que presenten problemes de dèficit d’atenció, agressivitat, baixa tolerància a la frustració, falta de control d’impulsos o dificultats per a relacionar-se amb iguals o complir les normes.

En aquest sentit i davant l’augment en les demandes que es reben en el programa de primera valoració i urgència, des de l’IMAS es duen a terme dos programes específics per atendre aquest col·lectiu.

Per una banda hi ha el Programa d’Intervenció en Crisi i de Prevenció de l’Internament Residencial, per atendre aquelles famílies que no tenen menors en situació de desprotecció, però que demanden ajuda per resoldre un problema puntual, generat per una situació de crisi generalment creada per l’entrada del menor en l’etapa de l’adolescència.

A partir d’aquest context, l’objectiu del programa és l’atenció immediata en el casos d’aquests menors adolescents que presenten conflictes aguts de relació amb els seus pares. La intervenció en el moment en què es produeix la crisi té com a finalitat evitar la separació del menor del seu nucli familiar i, com a conseqüència de dita separació, l’internament residencial.

Per això, el programa es presenta com a un recurs d’actuació ràpida, àgil i flexible per treballar de manera intensiva en situacions de crisi familiars, amb adolescents desafiants que han desbordat els límits i les capacitats parentals. També té com a objectiu el de prevenir l’internament i la pèrdua de vincles de convivència ja que aquests seran difícils de restablir si el menor ingressa en un centre de primera acollida o residencial sense que s’hagi pogut treballar prèviament el sentit de la separació ni s’hagi fet una reparació dels danys produïts per la situació de crisi i la dinàmica familiar disfuncional que aquesta ha generat.

D’altra banda l’IMAS compta amb un programa d’internament residencial, Controla, per a menors de 6 a 18 anys amb trastorns de conducta, l’objectiu del qual és l’atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta que precisin d’una atenció residencial per motiu de guarda o tutela, d’acord amb la resolució de l’Autoritat competent. Aquest programa serà d’aplicació per als casos de separació necessària de la família d’origen, bé sigui per guarda o per tutela. Es tracta d’un recurs residencial que consta de 13 places de titularitat de l’IMAS i gestió de l’entitat AMADIBA.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou