L'IMAS aprova el reglament del Comitè per a la igualtat entre dones i homes

Juntament amb la Comissió Activa d’Igualtat, aquest organisme treballarà pel compliment del I Pla Estratègic d’Igualtat de la institució

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha donat una passa més  en favor de la igualtat de gènere en aprovar en la Mesa de negociació el reglament de règim intern pel qual es regulen el Comitè i la Comissió activa per a la igualtat entre dones i homes, dos organismes que treballaran conjuntament per garantir la implantació del I Pla estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes que aquesta institució va aprovar el mes de maig.

Així, tal i com s’ha aprovat en la Mesa de negociació sectorial extraordinària que s’ha celebrat  a la seu central de l’IMAS, el Comitè es posarà en funcionament amb l’objectiu de participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluar els diferents programes i plans que es duguin a terme per fomentar la igualtat entre tot el personal independentment del seu gènere; promoure iniciatives que augmentin l’efectivitat de les propostes d’actuació en aquest àmbit i analitzar la gestió realitzada pels serveis i/o òrgans específics en igualtat i que tenen vinculació directe amb el Comitè, com seria la Comissió Activa d’Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS.

Per la seva banda, recordam que l’esmentada  Comissió Activa d’Igualtat entre Dones i Homes es va constituir amb la voluntat de treballar de forma transversal amb l’objectiu principal d’impulsar, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat de gènere de l’IMAS. Així, es vol facilitar l’execució d’un conjunt planificat de mesures per a la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere a l’IMAS, entre d’altres.

El Comitè per a la igualtat entre dones i homes estarà format per una representació de l’administració i una de les organitzacions sindicals, de manera paritària. La Comissió, per la seva part, està formada per per personal tècnic representant de les quatre direccions insulars, a més dels serveis de recursos humans, sistemes informàtics i del servei de premsa de l’IMAS.
 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024