L’IBAVI cedeix dos habitatges de protecció pública per a pisos tutelats per a joves ex tutelats per l’IMAS

Biel Company i Catalina Cirer han signat el conveni de col·laboració interadministrativa pel qual es fa efectiva la cessió

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company i la consellera de Benestar Social del Consell de Mallorca, Catalina Cirer, han signat un conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a la cessió de dos immobles a la part forana per a l’acolliment de joves ex tutelats a l’àrea de Menors, Família i Igualtat del Consell de Mallorca. Es tracta de dos habitatges que es destinaran a pisos tutelats per a joves en procés d’emancipació. L’acte ha comptat també amb la presència del gerent de l’IBAVI, Roberto Cayuela i de la coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, Teresa Martorell.

L’IMAS, i en concret la seva àrea de Menors, Família i Igualtat, treballa en l’emancipació dels joves entre 16 i 18 anys, que tenen alguna mesura de protecció, podent perllongar-se aquesta tasca, en ocasions, fins al 21 anys. Una de les majors dificultats que aquest col·lectiu de joves ex tutelats es troba un cop han deixat el centre residencial on han passat els darrers anys és l’accés a habitatges dignes i assequibles als seus ingressos.

Amb la signatura d’aquest conveni, l’IMAS disposarà a partir d’ara, i amb una vigència de cinc anys, de dos habitatges propietat de l’IBAVI per tal de poder cobrir aquestes necessitats. Els immobles, de 86,21 m2 i 81,32 m2, compten cadascun amb 3 habitacions, aparcament i traster.

Aquest acord és fruit del treball conjunt per part de diferents departaments del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca per tal de donar el millor servei a la ciutadania reafirmant el compromís social de l’IBAVI i facilitant el desenvolupament  de la funció assistencial de l’IMAS.

Durant l’any 2014 compliren la majoria d’edat 61 joves tutelats per l’IMAS, dels quals 24 estaven en acolliment familiar (i la majoria d’ells hi continua) i els altres estaven en centres de protecció. Per donar resposta a aquesta situació i poder ajudar a que els joves, sobretot els que es troben en recursos assistencials i sense el suport  de cap familiar adult,  puguin fer el pas a la vida adulta de la forma més normalitzada i menys traumàtica possible, l’IMAS compta amb una sèrie de recursos, als que s’afegeixen ara aquests dos pisos tutelats.

Aquests recursos es poden dividir en tres grans blocs. D’una banda existeix el Programa per a la preparació, suport i seguiment per a l’emancipació de joves, que té com a principal objectiu donar suport als joves en totes les àrees i necessitats bàsiques a través de l’acompanyament individual, així com els contactes amb empreses privades que col·laboren en la formació i inserció dels joves en el món del treball per afavorir la seva integració socio-laboral.

Així mateix des de l’any 2009, l’IMAS compta amb un recurs residencial per a aquest col·lectiu, un pis d’emancipació per a joves que ja han cumplit la majoria d’edat, al que ara s’afegeixen els dos pisos cedits per l’IBAVI.

D’altra banda, i a partir del gener del 2015, l’IMAS posarà en marxa un programa d’ajudes econòmiques, que consistirà en un programa de beques de fins a 2.000€, que no es podran cobrar en metàl·lic i que serviran per fer pagaments d’ajudes concretes com despeses d’habitatge i equipament de la llar, cursos de formació, material escolar, desplaçaments per motiu de feina, tramitació de documentació o tractaments psicològics entre d’altres. Aquestes ajudes estan destinades a joves extutelats, independentment de si han estat en un recurs residencial de l’IMAS o amb una família d’acollida.

Cal recordar que l’IBAVI és una entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, creada amb la finalitat de promoure habitatges de protecció pública amb la finalitat primordial de crear i mantenir un parc immobiliari de protecció pública accessible i assequible per a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024