IMAS i Govern signen un conveni per finançar amb 132.000 euros la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil

La Conselleria de Família i Serveis Socials aporta 102.000 euros a aquest programa del Consell que valora tots els menors que han patit abusos sexuals

La consellera de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer i la consellera de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, Sandra Fernández, han signat avui el conveni que estableix el finançament de la Unitat de Valoració del Servei de menors del IMAS en els casos d’abusos sexuals infantils (UVASI).

El cost global de la Unitat de Valoració és de 132.000 euros anuals, dels quals està previst que el Govern de les Illes Balears aporti 102.000 euros i l’IMAS 30.000, a més dels mitjans tècnics i humans.

La signatura del conveni ha comptat amb la presència de la directora general de Menors i Família del Govern, Apol·lònia Socias i la coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, Teresa Martorell.

Catalina Cirer ha destacat que aquest no és un servei aïllat, que està integrat dins l’ampli equip de l’IMAS i que és aquí on es fa una primera valoració. Cirer també ha afegit que la UVASI permet evitar la “revictimització” dels infants ja que aquesta unitat fa que no hagin de declarar la seva experiència de manera continuada” a l’hora de rebre l’ajuda i fer la tramitació necessària davant els diversos estaments. Per la seva part, Sandra Fernández ha valorat la signatura d’aquest conveni recordant la importància de la coordinació entre administracions en tots els àmbits, però especialment en aquest que afecta els infants.

El conveni estableix que la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil ha de dur a terme les funcions següents:

 • Avaluar, en casos d’abusos sexuals infantils i altres delictes contra la llibertat sexual, el contingut del full de notificació i demanar tota la informació disponible sobre l’infant al centre educatiu, als serveis socials municipals i al centre d’atenció primària.
 • Fer l’avaluació psicològica de l’infant a l’efecte d’identificar quins són els seus factors de risc i de protecció, i de l’entorn familiar, escolar i social, amb l’objectiu de prendre les mesures de protecció oportunes en els casos que es consideri necessari i fer la derivació corresponent.
 • Avaluar la credibilitat del testimoniatge de l’infant en relació als presumptes abusos sexuals i fer l’informe pertinent.
 • Elaborar les recomanacions terapèutiques necessàries i dur a terme les derivacions oportunes als serveis especialitzats.
 • Assistir al judici o a la ratificació de l’informe elaborat en els casos en els quals se sol·liciti.
 • Informar els pares o el tutor legal de l’infant o fer la derivació pertinent.
 • Coordinar-se amb tots els àmbits implicats, i especialment amb els cossos i les forces de seguretat de l’Estat, amb l’àmbit judicial i amb el ministeri fiscal.

Per la seva banda, la Conselleria de Família i Serveis Socials, a més d’aportar la quantia establerta, ha de:

 • Col·laborar activament en la informació i la formació contínua i especialitzada que es requereixi, per als professionals adequats de tots els àmbits implicats, en matèria de maltractament infantil i abusos sexuals infantils.
 • Dur a terme les actuacions necessàries per implantar el protocol marc en tots els àmbits implicats.
 • Gestionar el Registre Unificat de Maltractament Infantil en l’àmbit de les Illes Balears.
 • Disposar d’un servei especialitzat de tractament terapèutic d’infants víctimes d’abusos o agressions sexuals, i de les seves famílies, pels quals no s’hagi adoptat cap mesura de protecció (UTASI).
 • Actuar d’interlocutor amb el Ministeri competent en matèria de menors i facilitar a tota la informació necessària a l’IMAS per dur a terme les seves competències.

En el cas de l’IMAS el conveni preveu les funcions següents:

 • Destinar la quantia econòmica que aporti la Conselleria de Família i Serveis Socials.
 • Posar a la disposició de la Unitat de Valoració els mitjans personals i materials necessaris.
 • Aplicar a tots els casos de maltractament infantil dels quals es tingui constància el Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil en les Illes Balears i, especialment, notificar tots els casos del Registre Unificat de Maltractament Infantil.
 • Impulsar la detecció dels casos de maltractament infantil i la notificació en el Registre Unificat de Maltractament Infantil en tots els àmbits implicats, especialment en les corporacions locals.
 • Coordinar-se i col·laborar amb l’equip de la Direcció general de Família i Menors per tractar determinats casos específics.
 • Aportar les dades estadístiques corresponents.
 • Elaborar una memòria final que contengui les actuacions derivades del Protocol marco dutes a terme per la UVASI.

El conveni que avui se signa s’emmarca dins de l’àmbit del protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes Balears, que va aprovar el 2009 la Comissió Interinsular per a la Protecció dels Menors i que comprèn diferents administracions públiques i entitats.

Balanç 2013
La presidenta de l’IMAS ha donat a conèixer, després de la signatura del conveni, les dades que varen registrar la UVASI en 2013. Segons ha comentat: “Es varen atendre 192 casos, dels quals 67 eren nins i 125 nines”. Pel que fa a les edats, ha comentat que de 0 a 6 anys es tractaren 67 casos; de 7 a 12 anys, 62 infants; i de 13 a 18, 63.

Catalina Cirer també ha explicat que en el primer semestre d’enguany s’han atès 98 casos, dels quals 27 eren nins i la resta nines.

Per la seva banda, la consellera de Família i Serveis Socials ha comentat les dades referents a la Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil (UTASI), que atén als menors sobre els quals no hi ha cap mesura de protecció per part de l’IMAS (i que no són tractats, doncs, pel Consell): “L’any passat es varen atendre 105 casos, 13 més que l’any 2012”. Per edats, el 41% correspon a infants de 4 a 9 anys, el 30% als de 10 a 14 anys, i el 27% a menors de 15 a 18 anys”.Sandra Fernández també ha comentat que el 76% correspon a casos de nines i la resta són de nins.

Ambdues conselleres han coincidit en què la gran majoria dels casos es donen dins un entorn familiar per a la víctima.

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca