Es crea a Palma un Espai de Relació Institucional per a la millora de la convivència i la cohesió social

Aquest acord suposa el reconeixement de la coordinació comunitària i el treball conjunt com a eina d’intervenció social eficient i eficaç, que interconnecta els recursos tècnics i professionals, la ciutadania i les seves organitzacions socials i institucions

L’Ajuntament de Palma, l’IMAS, la Fundació Bancària “la Caixa”, CaixaBank a les Illes Balears, i l’Associació GREC han presentat avui matí a Cort el nou Espai de Relació Institucional de Santa Catalina i el Jonquet. Durant aquesta primera reunió s’han abordat dues propostes per a orientar la feina comunitària a Santa Catalina i Es Jonquet: l’aïllament de les persones grans i la violència de gènere als instituts.

L’acord d’avui s’emmarca en el Projecte d’intervenció comunitària intercultural (Projecte ICI) que impulsa l’Obra Social “la Caixa”, juntament amb l’Associació GREC i l’Ajuntament de Palma, i crea espais de trobada dels veïns dels barris de Santa Catalina i el Jonquet per a fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural.

En el Projecte ICI participen, ara com ara, més de 30 professionals d’entitats socials, administracions, així com els veïns i veïnes dels barris. Tots participen en un procés de diagnòstic compartit per a organitzar la programació de la temporada, que consta de múltiples activitats i trobades comunitàries.

L’any 2014 es va signar el primer acord que impulsava el Projecte ICI al territori de Palma. L’avanç i la consolidació d’aquest procés comunitari permet integrar ara 5 noves entitats en aquest procés, que avalaran el desenvolupament d’aquest procés comunitari. La suma de nous socis al Projecte ICI és una mostra dels avanços en benefici de la integració de Santa Catalina i el Jonquet.

D’entre les principals iniciatives que ja s’estan treballant en l’àmbit del Projecte ICI es poden destacar:
a) El treball col·laboratiu, que es concreta en quatre comissions i una acció vinculada amb una programació comunitària, elaborada entre tots els recursos i entitats participants.
b) Elaboració de documents per a la comunitat: monografia, diagnòstic sobre la situació de les persones majors, guies i mapes de recursos, fulls informatius, etc.
c) La intervenció a través d’un projecte destinat a fomentar la vida activa de les persones majors i prevenir l’aïllament social.
d) Un projecte d’implementació a centres educatius dirigit a fer front a les desigualtats i la violència de gènere entre adolescents.
e) Activitats que responen als objectius de la programació comunitària, dirigides a persones majors, famílies, infància i joventut.

El Projecte ICI neix de la necessitat d’afrontar una nova realitat que, amb els moviments migratoris de la nostra societat, configura ciutats cada vegada més diverses. Fruit d’aquest fenomen, s’han seleccionat uns territoris amb elevada diversitat cultural per a treballar de forma específica la integració del teixit social a nivell de barri. El Projecte ICI s’està erigint en eix fonamental de l’acció social en el nou context multicultural.

Els objectius del Projecte ICI passen per millorar les condicions de vida al barri, capacitar els actors locals per a afrontar de forma autònoma els reptes de la convivència i prevenir situacions de conflictivitat. 

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca