El servei d'intèrprets de llengua de signes de l’IMAS realitzà 1.451 serveis el 2017

L’objectiu de la institució insular amb aquest departament és garantir la igualtat d’oportunitats de les persones que pateixen discapacitat auditiva

El servei d’intèrprets de la llengua de signes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha dut a terme durant l’any 2017 un total de 1.451 serveis i ha atès un total de 103 persones amb discapacitat auditiva.

L’IMAS disposa d’un servei d’intèrpret de llengua de signes, format per tres professionals, que té com a principal objectiu garantir el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit i fomentar la igualtat d’oportunitats; reduir les barreres de comunicació a persones amb discapacitat auditiva per a dur a terme determinades gestions i facilitar la integració social i afavorir l’autonomia d’aquest col·lectiu. 

Concretament, aquest servei consisteix en l’acompanyament que ofereixen els intèrprets de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva que ho sol·licitin per perquè puguin realitzar sense dificultats comunicatives els seus tràmits administratius, mèdics, judicials….

Així, dels 1.451 serveis que s’han duit a terme, els més nombrosos són els acompanyaments mèdics, amb un total de 542 serveis, seguits de les gestions o tràmits, que sumen 343 serveis. Així mateix, també destaquen les assistències a reunions (190 serveis) o les ajudes a la comprensió escrita i llegida i les interpretacions de cridades telefòniques (amb 93 serveis cadascun d’ells).

Des del servei d’interpretació de llengua de signes també es duen a terme altres tipus de serveis com ara la interpretació dels plens de la institució (80 serveis) o les interpretacions de conferències i cursos (22 i 14 serveis en cada cas), entre d’altres.

Pel que fa al perfils dels sol·licitats atesos, s’atengueren 103 persones amb discapacitat auditiva (53 homes i 50 dones), de les quals, 20 són noves usuàries. Respecte l’àmbit territorial, la majoria del serveis, 1.353 en concret, es varen dur a terme a Palma.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024