El Ple del Consell aprova per unanimitat el nou Reglament de Serveis socials per a Persones amb Discapacitat de Mallorca

Es tracta d’una iniciativa pionera a Espanya per tal de desenvolupar els nous models de servei

El Ple del Consell de Mallorca ha acordat per unanimitat l’aprovació definitiva del Reglament per a l’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, elaborat per l’IMAS.

La consellera de Benestar i Drets Social i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver ha afirmat que aquesta normativa “constitueix una iniciativa pionera per a desenvolupar els nous models de servei basats en suports personals i fixar els requisits d’acreditació perquè es puguin concertar els serveis d’acord amb la Directiva Europea sobre concertació social” (2014/24/UE). “És una iniciativa pionera a Espanya”, ha remarcat la presidenta.

El reglament se centra en 4 línies: dotar de valor afegit els serveis per a les persones; definir una cartera de serveis més flexible per respondre amb agilitat a cada necessitat; simplificar i unificar el model de prestacions i augmentar el nivell d’exigència en qualitat per a les entitats que formin part de la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.

A més aquesta ordenació incorpora els principis de l’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (Llei 26/2011), de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (RDL 1/2013) i de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024