El Consell destina 200.000 € a Banc d’Aliments de Mallorca i Creu Roja per reforçar la feina d’aquestes entitats amb col·lectius i famílies vulnerables

El Ple de la institució insular ha aprovat subvencionar les dues entitats per garantir que totes les persones tenguin les seves necessitats bàsiques cobertes.

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui per unanimitat concedir, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), dues subvencions nominatives de 100.000 € cada una per a Banc d’Aliments i Creu Roja, respectivament, per finançar el projecte «Ajuda bàsica d’aliments i productes d’higiene per a la crisi produïda pel conflicte d’Ucraïna» del programa «Lluita contra la pobresa i l’exclusió social».

L’IMAS vol reforçar econòmicament aquestes dues entitats perquè puguin arribar a un major nombre de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i es vegin especialment afectades per l’increment dels preus provocats per la guerra d’Ucraïna.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha explicat que «és important que Creu Roja i Banc d’Aliments puguin tenir més finançament per tenir la capacitat d’adquirir un nombre major de productes bàsics per repartir durant tot l’any entre totes les famílies de Mallorca que ho necessitin».

A més, Alonso ha afegit que «Creu Roja posarà en marxa un sistema de targetes perquè cada família pugui escollir què comprar i quan, una iniciativa que dignifica aquestes persones que han d’anar a demanar aliments perquè amb el seu sou no els és possible adquirir-los».

Cal recordar que Creu Roja i Banc d’Aliments són les dues úniques organitzacions associades de distribució de productes (OAD) reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i s’han convertit en un referent per a tota la ciutadania. L’any passat, el Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, ja els atorgà una subvenció de 100.000 € a cada una per adquirir i facilitar els aliments i productes necessaris a les persones que es trobaven en situació de precarietat domèstica a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.   

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024