El Consell de Mallorca posa en marxa el primer Pla d’Acolliment Residencial per a Nins, Nines i Adolescents

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha detallat avui les mesures que ha pres la institució insular en matèria d’infància i de família destinades a millorar la qualitat de l’atenció prestada al col·lectiu.

En aquesta línia, les entitats que integren la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència de les Illes Balears (FEIAB), els professionals de l’IMAS i els prop de 500 infants i adolescents que resideixen en centres, han participat en el primer Pla d’Atenció en els Servei d’Acolliment Residencial. «Volem garantir que nins, nines i adolescents que estan en centres residencials tenguin els mateixos drets que la resta d’infants de l’illa. El text és un full de ruta agosarat, consensuat i participat, en el qual es concreten les actuacions i els objectius que volem assolir en aquesta matèria durant els pròxims quatre anys», ha dit el conseller. 

És un pla d’intervenció destinat als nins, nines, adolescents, i als professionals de l’acolliment residencial, que se centra en els serveis d’acolliment com a entorn segur, la intervenció familiar o l’emancipació, i que, a més, per primera vegada, aborda la necessitat de posar el focus en la salut mental i les noves tecnologies, amb un calendari de formacions i capacitació. «Si volem serveis especialitzats, necessitam formació específica. Som conscients que tenim un gran equip de professionals preparat i disposat a afrontar aquest i qualsevol repte que suposi millorar el benestar de la infància més vulnerable», ha afirmat el president de l’IMAS.

«Fa menys d’un any que assumírem el compromís de millorar la qualitat del servei i és el moment d’explicar els avenços que hem fet els darrers mesos», ha dit Sánchez. Pel que fa a personal, «hem cobert places que no estaven ocupades; incorporarem de manera immediata càrrecs intermedis i perfils tècnics que ens permetran millorar la coordinació i l’organització. Defensam l’especialització i és per això que hem creat la figura del cap de servei d’acolliments residencials, un perfil necessari i molt sol·licitat pels professionals i que farà de pont amb cadascun dels responsables de la quarantena de centres d’acolliment residencial de Mallorca. També hem incorporat la figura del tècnic especialitzat en infància i adolescència en l’àrea de serveis socials, perquè era necessari fer feina de la ma amb els serveis socials municipals per millorar la coordinació entre les dues institucions, així com crear protocols conjunts d’intervenció. Si no invertim en prevenció comunitària, no reduirem les situacions de risc de nins, nines i adolescents de Mallorca».

Els programes nous, la dotació i l’estructuració de places noves es finançaran amb els 4 milions d’euros que el Ple del Consell de Mallorca va aprovar per cobrir places que no estaven dotades econòmicament i estructurar programes que no estaven recollits en la relació de llocs de treball. 

Per respondre a l’increment d’arribades d’adolescents no acompanyats, ha afegit el conseller, «de manera imminent, començarà a fer feina un equip integrat per educadors i treballadors socials i mediadors culturals, que reforçaran la tasca extraordinària que duen a terme les entitats del sector».

Les mesures preses van en la línia de les recomanacions derivades d’una primera avaluació sobre el funcionament dels cinc centres de primera acollida i centres propis de l’IMAS. El conseller Sánchez ha avançat que ja està en marxa la segona fase de  l’auditoria de la resta dels serveis, així com la certificació en qualitat dels centres propis: «pretenem identificar les deficiències i rebre propostes de millora per dotar-los d’eficàcia i eficiència. Volem detectar i definir els processos clau per aconseguir la major qualitat en l’atenció a la infància i l’adolescència de Mallorca. No ens conformam amb l’autorització dels nostres centres, sinó que volem avançar cap a l’acreditació, fet que suposa un plus de qualitat». 

En aquest sentit, ha valorat la tasca dels professionals, així com de la FEIAB i la resta d’entitats i administracions implicades en la protecció i el benestar de la infància i l’adolescència, i ha explicat que «també seguirem treballant de manera discreta, però incansable, com hem fet fins ara, amb les famílies acollidores i amb les biològiques, per fer de l’illa un territori segur, respectuós i que garanteixi els drets dels nins i nines. Continuarem sumant esforços  amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i amb els agents implicats per a una protecció responsable», ha explicat. 

El conseller ha conclòs exposant que l’IMAS ha obert espais nous de coordinació amb els serveis socials municipals: s’han mantingut reunions transversals amb temàtiques específiques, com ara menors i família o absentisme escolar, i s’han creat comissions de casos entre els municipis i l’IMAS, per millorar la comunicació i la intervenció, i per prevenir possibles mesures jurídiques.

Noticies relacionades:

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington

29 de maig de 2024

Les persones usuàries dels centres de promoció de l’autonomia personal del Consell de Mallorca reben a partir d’avui xerrades formatives per evitar els fraus i reforçar la protecció

28 de maig de 2024

Més de 120 professionals han assistit a aquesta trobada organitzada pel Consell de Mallorca, FICE i el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats