El Consell de Mallorca obre avui el termini per sol·licitar les ajudes individuals per a persones amb discapacitat i gent gran

La partida destinada a aquesta convocatoria és de prop de 365.000 euros i la presentació de les instàncies finalitza els propers 21 i 26 de maig respectivament

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca, destina enguany 364.451€ a les ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat (215.000€) i gent gran (149.451€) a la convocatòria 2015, tal i com expliquen les bases que es publicaren els passats 11 i 16 d’abril al BOIB.

Les sol·licituds per accedir a aquestes ajudes es poden presentar fins el 21 de maig en el cas de les ajudes per a persones amb discapacitat i fins el 26 de maig en el cas de la gent gran (40 dies naturals després de la data de publicació de les respectives convocatòries al BOIB), i es poden lliurar tant a les oficines centrals de l’IMAS a Palma, com a les seus comarcals que la institució té ubicades a Inca i Manacor.

Pel que fa a les ajudes per a les persones amb discapacitat, aquestes van adreçades a l’atenció de problemes específics de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar. Les despeses realitzades per les quals es sol·liciten les ajudes, han de correspondre al període inclòs entre la finalització del termini de la convocatòria de l’any 2014 (22 de juliol) i el darrer dia de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’enguany.

En el cas de les persones amb discapacitat s’estableixen dos tipus d’ajudes. D’una banda les ajudes per a tractaments professionals sociosanitaris, que inclouen intervencions professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat. D’altra banda les ajudes tècniques, (mobilitat, pròtesis i òrtesis i estris bàsics i necessaris) amb la finalitat de facilitar el desenvolupament en la vida diària.

Gent Gran
Pel que fa a la gent gran, les ajudes van destinades a l’atenció dels problemes específics de persones majors de 65 anys per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar social.

Com en el cas de les ajudes per a persones amb discapacitat les despeses realitzades que siguin subvencionables han de correspondre al període inclòs entre la finalització del termini de la convocatòria de l’any 2014 (22 de juliol) i el darrer dia de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’enguany.

En aquest cas les ajudes es classifiquen en tres modalitats. Per una banda, els tractaments professionals sociosanitaris, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors afectades per processos pluripatològics, processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu. Per una altra banda, existeixen les ajudes tècniques, enteses com aquelles intermediàries entre la persona i l’entorn que faciliten la relació i permeten una major mobilitat i autonomia (pròtesis i òrtesis, llits hospitalaris, cadires de dutxa, etc…) i en tercer lloc les ajudes de rehabilitació, mobilitat comunicació i estris bàsics, que es considerin indispensables per a la millora de la qualitat de vida.

Les bases, les sol·licituds i tota la documentació necessària per a la convocatòria d’enguany es pot consultar a la web de l’IMAS www.imasmallorca.net.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024