El BOIB publica la convocatòria de 38 places d'oferta pública d'ocupació de l'IMAS

Es tracta de 9 places d’ajudant tècnic sanitari, 16 d’educador/a social i 13 de treballador/a social corresponents a les ofertes de d’ocupació ordinàries i extraordinàries de 2016 i 2017

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica en data 28 de març de 2019  sis resolucions de la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, que aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits i designen el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a les ofertes d’ocupació pública, tant ordinària com extraordinària d’ajudant tècnic sanitari, educador/a social i treballador social corresponents als anys 2017-2017.

En concret es convoquen 9 places d’ajudant tècnic sanitari (DUI), 6 per torn lliure i 3 per promoció interna; 16 d’educador/a social, 9 per torn lliure, 5 per promoció interna i 1 per reserva per a persones amb discapacitat i 13 de treballador/a social, 6 per torn lliure, 4 per promoció interna i 3 per reserva per persones amb discapacitat.
Tal i com recull el BOIB, el termini per a presentació de sol·licituds per accedir a les proves, comú a totes les categories, és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les resolucions. D’aquesta manera, els candidats podran presentar-les fins el proper 17 d’abril.

El calendari per al desenvolupament dels diferents exercicis consta de tres fases, un primer exercici de torn lliure que tendrà lloc en una data per determinar entre l’1 i el 30 de setembre de 2019.

En el cas dels DUI, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre l’1 i el 30 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre l’1 i el 31 de gener de 2020.

Pel que fa a les places d’educador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre el15 d’octubre i el 15 de novembre de  2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà el mes de desembre de 2019.

Finalment, per a les places de treballador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es farà entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2019 mentre que el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2020.

Un cop finalitzada la fase d’oposició s’inicia la fase de concurs, que consisteix en la presentació, barem i valoració de mèrits, que finalitza amb els resultats de l’oposició i la publicació de les llistes d’aspirants dels diferents llocs de feina. Una vegada revisada i conforme la documentació, la presidència de l’IMAS nomenarà els funcionaris corresponents i es procedirà a l’adjudicació i presa de possessió dels llocs de treball. 

Es pot consultar tota la informació referent a aquestes convocatòries al BOIB, al següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10961/seccio-ii-autoritats-i-perso…

Oferta pública extraordinària de places d’educador/educadora social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Oferta pública extraordinària de places de personal tècnic sanitari ATS/DUI de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Oferta pública extraordinària de places de treballador/treballadora social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Oferta pública ordinària de places d’educador/educadora social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Oferta pública ordinària de places de personal tècnic sanitari ATS/DUI de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Oferta pública ordinària de places de treballador/treballadora social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca