Conveni entre Consell de Mallorca i Govern per la gestió de residències i centres de dia

Catalina Cirer i Sandra Fernández han renovat avui el l’acord segons el qual l’IMAS gestionarà 614 places de residències i 30 de centres de dia de dependència

La consellera executiva de Benestar Social del Consell de Mallorca i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, i la consellera de Família de Serveis Socials del Govern han signat avui el conveni de col·laboració entre ambdues administracions mitjançant el qual la Conselleria destinarà 11.246.369 euros a l’IMAS per al concert de 614 places residencials i 30 de centre de dia per a persones depenents de Mallorca.

Concretament, les places que es finançaran són les concertades a la residència Crist Rei, d’Inca (80), Santanyí (72), Montuïri (88), Manacor (94), Costa d’en Blanes, a Calvià, (78), Marratxí (60), Capdepera (86) i Can Picafort (56), així com 30 del centre de dia de Vilafranca.

La consellera Catalina Cirer ha recordat que aquestes places s’afegeixen a les que són de titularitat de l’IMAS (1.087 de residencials i 57 de centre de dia) i a les quals des de l’any 2010 només hi accedeixen persones dependents. La presidenta de l’IMAS ha volgut agrair la professionalitat i predisposició de les entitats privades que gestionen les places que figuren en l’acord signat avui “per prestar l’atenció necessària a les persones dependents de Mallorca”.

Per la seva part, Sandra Fernández ha destacat la importància del conveni signat avui i ha comentat que “en aquests tres anys, ambdues institucions hem fet un esforç conjunt important per agilitar la tramitació de les prestacions de dependència i que les persones puguin obtenir el recurs més adient”. També ha explicat que les places objecte del conveni se sumen a les que finança el Govern mitjançant acords amb els ajuntaments i a les que gestiona directament la Fundació d’Atenció a la Dependència.

D’acord amb el conveni firmat avui, el  el Govern aportarà 11.246.369 euros a l’IMAS per al concert de 614 places residencials i 30 de centre de dia per a persones depenents de Mallorca. Aquest quantitat és la més alta dedicada fins ara a aquest conveni i suposa un increment de 170.000 euros més respecte l’any passat i de 856.000 euros en tres anys, per tant, un 8,2% més des del 2011. Aquest augment pressupostari ha permès adaptar els costs de les places al valor real i dotar-les –per tant– d’un finançament adequat.

Aquestes places s’integren en la xarxa de recursos públics del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència,  la qual cosa implica que les places són ocupades mitjançant l’aprovació del Pla Individual d’Atenció que els professionals adients estableixin per a les persones en situació de dependència, amb el posterior pronunciament per part de l’IMAS de la idoneïtat de la plaça per a la persona, i una vegada s’hagi produït la resolució de la Conselleria de Família i Serveis Socials atorgant la prestació.

Relació de serveis prestats

La relació de serveis que prestarà el centre als usuaris són els següents, en el cas de centre de dia:

atenció sanitària
activitats de prevenció de la dependència i promoció de l’autonomia
higiene personal
manutenció
atenció social
atenció psicològica
atenció a les AVD
activitats d’oci i temps lliure

En el cas de residència s’han de prestar els següents serveis:

allotjament
manutenció
bugaderia
atenció a les AVD
higiene personal
atenció mèdica
atenció social
atenció psicològica
activitats de prevenció de la dependència i promoció de l’autonomia
activitats d’oci i temps lliure

El Consell  de Mallorca disposa de centres residencials i de centres de dia, ja siguin en propietat, o bé gestionats o, fins i tot, concertats amb altres entitats, els quals, per complir el que determina la Llei 39/2006 i poder atendre la demanda existent, s’han d’incorporar al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per formar part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD). Això s’aconsegueix mitjançant el conveni corresponent, signat avui, el qual es tramita amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.

 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024