Catalina Cladera presideix l'acte de signatura del primer concert del servei d’acolliment residencial per a infants i adolescents amb mesura de protecció

En total s’han concertat 208 places amb 11 entitats de Mallorca que compleixen els requisits fixats pel Reglament de Centres Residencials elaborat per l’IMAS

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha firmat avui per primera vegada la concertació de 208 places de dos serveis d’acolliment residencial per a infants i adolescents que per qualque motiu no poden viure amb els seus familiars. Concretament, s’han concertat pels propers quatre anys 202 places d’acolliment residencial bàsic i 6 d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció que estan embarassades o tenen fills i/o filles al seu càrrec, amb una inversió total de l’IMAS pels propers quatre anys de 27.070.082,96 €.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera i la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, han presidit avui l’acte de concertació d’aquests dos serveis, al qual també hi ha assistit la directora insular de l’àrea d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández, la presidenta de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència (FEIAB), Magela Sosa, així com representants de les onze entitats amb qui es concerten aquests dos serveis. Pel que fa a l’acolliment residencial bàsic:  Grup d’Educadors de Carrer i Treball per a Menors (8 places), Padre Montalvo (20 places), Institut de Treball i Serveis Socials (16 places), Fundació Aldaba (24), Fundació Natzaret (34), Comunitat a Palma Religioses Terciarias Trinitarias/Llar El Temple (40), Fundació Amés (16), Fundació Minyones (24) i Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial (8),  a més de la Fundació Solidaritat Amaranta, amb 12 places concertades en el servei d’acolliment residencial bàsic i 6 de l’acolliment residencial especial. 

«Estic molt orgullosa perquè avui no només blindam el servei d’acolliment residencial per als infants i joves amb mesura de protecció, sinó que blindam una política social» ha expressat la presidenta Cladera. «Com hem fet amb el pacte d’atenció a la discapacitat o amb les residències concertades per a persones amb dependència, avui feim un bot qualitatiu en l’atenció als infants i joves que no poden estar amb les seves famílies, amb les entitats del tercer sector que ho duen a terme i amb els seus professionals, ja que els garantim estabilitat, qualitat i una millora de les condicions».

En la mateixa línia s’ha pronunciat Sofia Alonso, que ha destacat «avui arribam a la meta d’un camí que vàrem iniciar tots junts a l’inici de la legislatura amb l’elaboració d’un Reglament que fixàs uns criteris i requisits comuns i garantís la qualitat de l’acolliment a centres. El 2021 vàrem aprovar aquest Reglament, un dels pocs d’aquestes característiques que hi ha a Espanya. Avui, finalment, firmam la concertació amb la certessa que totes les entitats que avui sou aquí compliu amb uns estàndards de cobertura, recursos i qualitat». I ha conclòs que «la fita d’avui és fruit del diàleg, la corresponsabilitat i la confiança mútua perquè ens bolcam en oferir a nins i nines entorns segurs, a on estiguin atesos i se sentin  estimats i respectats i voltros sou una peça clau en la seva protecció».

«És un moment històric. Des de fa 15 anys treballam amb la idea de tenir una relació amb l’administració basada en els concerts. Hem passat per diverses legislatures i sempre hem tengut concerts provisionals. En aquest moment poder-ho concretar dóna estabilitat i també ens ha possibilitat millorar el sector, i millorar les condicions laborals dels educadors i educadores socials que són els que tenen el pes de tirar endavant la vida d’aquests joves», ha destacat la presidenta de la FEIA, Magela Sosa.

L’IMAS ha previst una inversió de 26.325.516,68 € per a la concertació de l’acolliment residencial bàsic els propers quatre anys i de 744.566,28 € per a l’especialitzat per a adolescents embarassades o amb infants al seu càrrec. Aquesta inversió contempla un increment anual del preu/plaça en ambdós serveis fins arribar als 189,69 € per plaça en acolliment residencial bàsic l’any 2026 (un 16,3% més que l’any 2022) i als 179,40 € en l’acolliment especialitzat (un 18,3% més que el 2022). Igualment, s’han incrementat les ràtios amb quatre educadors socials per cada vuit infants.

Amb la concertació d’aquests serveis, l’IMAS vol facilitar la continuïtat dels professionals al servei i afavorir així la complicitat entre ells i els joves amb l’objectiu de donar una atenció més personalitzada i garantir el seu benestar, oferint-los un entorn segur i estable, el més semblant possible a una llar.

A més, en el cas de l’acolliment residencial bàsic també s’ofereix a les famílies un model d’intervenció educativa per afavorir les relacions familiars i fer possible la reunificació familiar. El mateix en el cas del servei d’acolliment residencial especial a on, a més, es treballen les capacitats marentals de les adolescents.

A banda de les 208 places d’acolliment residencial que s’han concertat avui, l’IMAS gestiona directament 69 places a sis centres propis. Igualment, a partir de l’abril concertarà altres 58 places de l’acolliment residencial especial d’Alta Intensitat per garantir així la continuïtat d’aquest servei. 

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou