Notícies

Notícies

L’IMAS i la Conselleria de Salut signen un conveni per finançar amb quasi 150.000 € la Unitat de Valoració del Servei de Menors en els casos d’abusos

dimecres, 20. juny 2012

L’UVASI és l’encarregada de valorar tots els infants que han patit abusos sexuals

La consellera executiva de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, i la consellera de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, Carmen Castro, han signat avui el conveni que estableix el finançament de la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI), del Servei de menors de l’IMAS per un total de 149.643,28 € euros, dels quals 114.832 € la Conselleria i 34.811 € l’IMAS, que també aporta els mitjans tècnics i humans.

A l’acte també hi ha assistit la directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, Margarita Ferrando i la coordinadora de l’àrea de Menors i Família de l’IMAS, Teresa Martorell.

Aquest conveni s’emmarca dins l’àmbit del Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes Balears, que aprovà l’any 2009 la Comissió Interinsular per a la Protecció dels Menors.

D’acord amb aquest conveni, l’IMAS, mitjançant la UVASI, avaluarà tots els casos d’abusos sexuals infantils i d’altres delictes contra la llibertat sexual, recopilant tota la informació necessària al respecte i fent la pertinent avaluació psicològica de l’infant per tal d’identificar quins són els seus factors de risc i prendre les mesures de protecció oportunes. Igualment, també s’avaluarà la credibilitat del testimoni de l’infant, s’assistirà al judici quan se soliciti i es faran les recomanacions pertinents.

Per la seva part, des de la Conselleria es gestionarà el Registre Unificat de Maltractament Infantil en l’àmbit de les Illes Balears i es disposarà d’un servei especialitzat de tractament terapèutic d’infants víctimes d’abusos o agressions sexuals, i de les seves famílies, per als quals no s’hagi adoptat cap mesura de protecció: la Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil (UTASI).

Durant l’any 2011, la Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI) va atendre 140 casos de menors, dels quals 64 tenien entre 0 i 6 anys; 59, entre 7 i 12 anys; i 17, entre 13 i 18 anys. Quant al sexe, 92 eren de gènere femení, i 48 de gènere masculí.

La UTASI, per la seva part, va atendre terapèuticament un total de 68 casos, derivats per la UVASi, pels quals no s’havia dictat cap mesura de protecció. D’aquests 68 casos, 7 tenien entre 0 i 3 anys; 38, entre 4 i 9 anys; 14, entre 10 i 14 anys; i 9, entre 15 i 18 anys. Respecte al gènere, 17 eren del gènere masculí i 51 del femení.