Notícies

Notícies

El Comitè d’Experts de l’Observatori de la Infància presenta les conclusions del primer informe de conjuntura

dimecres, 6. març 2013

La coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, ha assistit a la reunió amb els representants dels diferents entitats que integren el comitè

La coordinadora de l’àrea de Menors, Família i Igualtat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Teresa Martorell, ha assistit aquest matí a la reunió del Comitè d’Experts de l’Observatori de la Infància de Mallorca (OIM), que ha tengut lloc a la Llar de la Infància i que ha comptat amb la presència dels representants de les diferents institucions i entitats que integren l’observatori (Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Ajuntament de Calvià, FEIAB, UNICEF, Càritas i la Universitat de les Illes Balears).

Després de la reunió s’han presentat les conclusions del primer informe de conjuntura de l’OIM, en les quals s’analitza la situació de la infància i adolescència de la nostra Illa en diferents contexts i es proposen una sèrie de solucions per intentar millorar-la. Serafín Carballo, responsable de la secció d’Infància i Família de l’IMAS ha donat a conèixer aquestes conclusions en nom de l’Observatori, que es coordina des de l’IMAS.

L’OIM és un òrgan de coordinació, coneixement, participació i assessorament, de caire consultiu i amb capacitat de presentar propostes, adscrit a la Coordinació de Menors i Família de  l’ Institut Mallorquí¬ d’ Afers Socials. El seu objectiu és ampliar el coneixement sobre les necessitats de la infància de Mallorca, especialment la que es troba en una situació de risc de fracàs evolutiu, per defensar els seus drets mitjançant el treball conjunt de tècnics especialistes, administracions públiques, organismes i entitats del sector.

Els seus principals objectius són:
• Ser un àmbit de generació, difusió i gestió del coneixement sobre les necessitats de la infància a Mallorca i dels seus drets, que permeti planificar i organitzar propostes futures que ampliïn l’atenció a aquest sector. Banc d’idees, difusor de publicacions, activitats formatives, trobades professionals i científiques.
• Crear un espai de trobada que permeti l’intercanvi i la comunicació permanent entre els organismes públics i la societat sobre la situació de la infància a Mallorca, les seves necessitats i els seus drets.
• Fomentar la coordinació i la cooperació sectorial i administrativa entre les diferents administracions, teixit associatiu i entitats prestadores de serveis.
• Difondre els drets de la infància
Des de la seva creació el passat 2012, l’OIM ha elaborat el primer Informe de Conjuntura de l’Estat de la Infància i Adolescència a Mallorca, ha posat en marxa una pàgina web (www.blogs.imasmallorca.net/infancia), ha establert una coordinació amb la resta d’observatoris de l’Estat Espanyol i ha organitzat les Primeres Jornades de l’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca, que tengueren lloc el passat mes de novembre, coincidint amb el dia Internacional del Drets de la Infància amb una assistència de més de 300 professionals.
Adjuntam document amb les conclusions de l’informe.