Notícies

Notícies

L’IMAS inicia un nou espai de reunions transversals per millorar la coordinació, atendre i resoldre les necessitats dels serveis socials de Mallorca

dimecres, 21. febrer 2024

La directora insular de Serveis Socials, Infància i Família del Consell de Mallorca ha presidit la trobada d’avui a la qual han participat més d’un centenar de professionals de l’àmbit i a on s’ha presentat la recent incorporada figura del tècnic referent en infància i adolescència

Millorar l’eficiència dels serveis socials comunitaris i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a partir d’una col·laboració més fluida entre la institució insular i les administracions locals. Amb aquest objectiu la direcció insular de Serveis Socials, Infància i Família de l’IMAS, a través del Servei de Suport Territorial i Prevenció Comunitària Bàsica, ha iniciat aquest dimecres la primera d’una ronda de reunions transversals dirigida a professionals dels diferents àmbits dels serveis socials comunitaris de Mallorca per tal d’establir protocols i mecanismes més efectius en l’atenció de les persones en situació de vulnerabilitat.

«La intenció és donar un gir al servei, que els ajuntaments tingueu una imatge clara de com funcionen les àrees de l’IMAS i rebre alhora les vostres dificultats o necessitats per poder arribar a tothom que ho necessiti. L’IMAS ha de treballar de la mà dels municipis, que sou la porta d’entrada als serveis socials, qui rebeu les primeres demandes», ha destacat la directora insular Apol·lònia Socias, que ha presidit avui la jornada.

Més d’un centenar de professionals dels diferents ajuntaments de l’illa han participat en aquesta primera trobada que un pic per mes estarà dedicada a un àrea temàtica diferent. Durant la d’avui, centrada en l’àmbit d’infància i família s’ha desgranat la recent incorporada figura de la tècnica referent en infància i adolescència. «Es tracta d’una figura de suport als municipis, amb qui, a més d’exercir funcions de suport professional, podreu contar a l’hora de dissenyar les intervencions, els protocols d’actuació, plans de feina amb les situacions de risc... en definitiva, és el pont entre els serveis comunitaris bàsics per resoldre i ajudar a resoldre aspectes i dubtes relacionats amb la secció d’infància i família de l’IMAS». 

La finalitat, ha conclòs, és que «els nins, nines i famílies puguin rebre la millor atenció a les seves necessitats. Fa anys que es treballa i s’ha fet molta formació en detecció i notificació però ara el més important és posar el punt de mira en la intervenció».