Notícies

Notícies

L’IMAS acorda amb els treballadors transferits de la Miquel Mir i de la Fundació d’Atenció a la Dependència l’equiparació salarial i la carrera professional

dilluns, 20. març 2023

171 professionals de l’antiga residència municipal d’Inca i de la dels Oms-Sant Miquel així com dels serveis de promoció de l’autonomia de Son Bru, Can Real i el centre de dia Can Clar es beneficiaran de les noves condicions.

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i els representants sindicals dels professionals transferits l’any 2018 de l’antiga residència municipal d’Inca i de la Fundació d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears han arribat a un principi d’acord per a l’equiparació salarial dels seus llocs de feina amb els de la institució insular i també per al desplegament del sistema de carrera professional. Un total de 171 treballadors i treballadores del centre residencial per a persones grans Miquel Mir d’Inca (30), i del dels Oms- Sant Miquel (130) de Palma, així com els Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP) de Son Bru i Can Real (2), a Petra i Puigpunyent, i el centre de dia Can Clar (9), a Llucmajor, es beneficiaran d’aquest darrer a partir de dia primer d’abril i de l’equiparació salarial el mes de juliol.

Es tracta d’uns equips de professionals que varen ser subrogats l’any 2018 en tots els drets i obligacions que els treballadors tenien reconeguts a l'organisme autònom local de l'Ajuntament d'Inca i a la Fundació d’Atenció a la Dependència quan l’IMAS va començar a gestionar els centres per als quals hi feien feina i que, per tant, mantenien el règim retributiu amb la modalitat contractual de procedència. El principi d’acord contempla que «aquestes persones quedin integrades com a personal empleat públic de l'IMAS amb els drets, inclosos els retributius, i obligacions inherents a aquesta condició, i passin a regir-se pel Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell de Mallorca i per la resta de normativa de funció pública aplicable», ha explicat la presidenta de l’IMAS.

La institució insular inicia ara un procés que arrancarà amb un anàlisi i posterior elaboració d’un esborrany de modificació de la relació de llocs de feina que haurà de ser aprovada en Consell Executiu i que entrarà en vigor el mes de juliol.

Sofia Alonso ha assegurat que «a més d’una demanda i una necessitat, era també una qüestió de dret equiparar les condicions dels professionals transferits. En l’àmbit dels serveis socials és especialment important donar estabilitat als equips professionals. No poden estar exercint les mateixes funcions que altres companys i companyes amb unes condicions retributives diferents».

A més, l’acord contempla el reconeixement de la carrera professionals per a tots els professionals transferits. Fet que els garanteix progressar en la seva trajectòria laboral administrativa sense necessitat de canviar de lloc de feina. Aquest entrarà en vigor dia 1 d’abril d’enguany.