Notícies

Notícies

El Consell de Mallorca destinarà 5 milions d’euros als «AjutsMallorca família» que posarà en circulació aquesta tardor

dijous, 28. juliol 2022

El Ple del Consell ha aprovat incrementar en dos milions suplementaris la quantitat inicialment prevista per aquest bo destinat a pal·liar l’increment de la cistella de la compra

Els bons «AjutsMallorca família» van ser previstos dins del pla Mallorca de resposta a la crisi social i econòmica per la guerra a Ucraïna, el passat mes d’abril, i estaran dirigits a la ciutadania de Mallorca per pal·liar, en part, l’efecte de la inflació en el cost de la vida.

Dins l’apartat de mesures econòmiques ja es van reservar 3 milions d’euros per a finançar uns bons destinats al consum. Aquesta quantitat s’ha vist incrementada amb els 2 milions d’euros inclosos a la modificació de crèdit que ‘ha aprovat en el ple d’aquest dijous, amb la qual cosa la partida inicial serà de 5 milions d’euros.

«Posam tots els recursos disponibles per atendre les màximes llars possibles. Volem que cap família de Mallorca quedi desatesa o sense suport davant els efectes de l’actual conjuntura econòmica. Aquest increment ens permetrà arribar a més nuclis familiars, pràcticament el doble dels que havíem previst», ha assegurat la consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofía Alonso.

Els bons estaran a disposició dels beneficiaris a partir del pròxim mes de setembre, a través de la logística de distribució que es preveu des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Les bases de la convocatòria i l’activació de la plataforma pels «AjutsMallorca família» estaran operatives pel pròxim més de setembre. La modificació de crèdit aprovada en el ple d’avui ha activat dos milions d’euros del romanent de tresoreria que el passat més de març es va incorporar al pressupost de 2022, un cop liquidats els comptes de 2021, amb la intenció de sumar tots els recursos disponibles per a destinar-los a polítiques en favor dels i les ciutadanes.