Notícies

Notícies

El Consell inicia el procés d’estabilització laboral més gran de la seva història

dimecres, 11. maig 2022

Catalina Cladera anuncia l’inici del procés de regularització de 1.300 places al Consell, l’IMAS i l’ADT

El Consell de Mallorca ha aprovat l’oferta publica d’ocupació corresponent als anys 2022, 2019 i 2017, que permetrà la convocatòria de processos d’estabilització laboral de 1.300 places al Consell, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Agència de Defensa del Territori. Durant la presentació del procés, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha assegurat que «el Consell està compromès amb la millora de les condicions laborals dels seus funcionaris i personal laboral, i és una aposta decidida per la contractació indefinida i de qualitat».

El procés d’estabilització laboral regularitzarà 1.300 places, 457 del Consell, 817 de l’IMAS i 26 de l’ADT. Amb aquest procés, la institució insular aconseguirà acostar el nombre de places temporals de la seva plantilla a l’objectiu de la norma estatal, fixat en el 8% del total. La presidenta Cladera ha afirmat que «som una institució amb una alta temporalitat, fruit d’anys de no realitzar processos d’oferta pública i de les normes restrictives de l’Estat, com la Llei Montoro, que han impedit fer una gestió racional de personal». «El nostre compromís des de l’inici de la legislatura ha estat resoldre aquesta situació. I ho hem fet. Reduïm la temporalitat i la contractació en precari al Consell de Mallorca, i als seus ens autònoms, l’ADT i l’IMAS», ha afegit Cladera.

El Consell s’ha alineat amb totes les administracions públiques, ja siguin estatals, autonòmiques o locals, seguint la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la funció pública. «Esteim convençuts que l’estabilitat laboral i els processos d’accés a la funció pública permetran la millora del servei públic que les administracions presten als ciutadans», ha apuntat Cladera.

Actualment s’està fent feina dins del marc de negociació de la Macro Mesa Sindical de totes les administracions públiques, a la que es treballa en les bases de les convocatòries de tots els processos d’oposició. El Consell ha apostat per un procés de diàleg i consens amb les forces sindicals, dins la Mesa general de la funció Pública del Consell de Mallorca i l’IMAS. Gràcies aquesta feina realitzada s’ha aconseguit un gran consens, amb els vots favorables de CCOO, UGT, STEI i USO, i abstenció del CSIF.

La regularització del Consell de Mallorca afecta al 45 % de la seva massa laboral (2.900 llocs de treball). És gairebé quatre vegades més gran que la de l’administració de l’Estat, que és del 12,1 %. El 82 % de les places estabilitzades del Consell i de l’ADT s’oferiran per concurs, i el 18 % restant per concurs-oposició. «Les places que no quedin afectades per aquest procés d’estabilització, es preveu normalitzar-les amb la convocatòria regular d’oposicions per treure a concurs les places que siguin estructurals», ha informat el conseller d’Hisenda i funció Pública, Josep Lluís Colom.

Al Consell de Mallorca sortiran a concurs totes les places possibles segons la normativa i les convocatòries d’aquest procés extraordinari d’estabilització laboral de la funció pública han de sortir abans de 31 de desembre de 2022.

Regularització de l’IMAS

De les 817 places que es regularitzaran a l’IMAS, 664 són del mateix Institut, mentre que 126 són del centre de dia Ca’n Clar i de les residències d’Oms/Sant Miquel i de Son Bru, i 27 més de la residència Miquel Mir. El 72 % de les places s’oferiran per concurs, i el 28 % per concurs-oposició. La conseller de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha assegurat que «el procés d’estabilització de l’IMAS permetrà rebaixar del 76 % de places temporals actuals a un 24 %».