Notícies

Notícies

El Ple del Consell aprova una nova ajuda de l'IMAS per a persones en situació de vulnerabilitat

dijous, 10. març 2022

Un miler de famílies es podran beneficiar els pròxims dos anys de la prestació, dotada entre 135 i 607 euros, i vinculada al seguiment d’un itinerari per a la inserció sociolaboral

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat, amb 30 vots a favor i 3 abstencions de Ciutadans, l'Ajuda d’Urgència Social per al Suport als Processos d’Inserció. Es tracta d’una nova prestació econòmica supeditada al seguiment d’un programa d’acompanyament cap a la inserció sociolaboral de persones i famílies en risc d’exclusió. L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) serà l’encarregat de tramitar-la. 

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha assegurat que «l’objectiu és garantir una millor atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, un col·lectiu prioritari per nosaltres a l’hora de millorar i reforçar els recursos que permeten la seva inclusió a la societat».

L’import de l’ajuda, que és compatible amb l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Social Garantida (RESOGA), oscil·la entre els 135 i els 607 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat familiar i de la seva composició. Per poder-la percebre, ha explicat la presidenta de l'IMAS, és indispensable que les persones beneficiàries formin part activa d’un itinerari d’inclusió sociolaboral dissenyat per professionals de l’àrea d’Inclusió Social del Consell.

Aquest programa d’acompanyament, que s’emmarca dins del Model d’Atenció Centrat en la Persona que l’IMAS està implantat a tots els seus serveis, s’inicia amb una primera fase d’avaluació personal integral a partir de la qual personal tècnic especialitzat i participants consensuen un pla individualitzat, adaptat a cada circumstància, que concreta què fer i cap a on anar per aconseguir la seva reinserció en la societat i prevenir que es cronifiquin situacions d’atur o de dependència de les ajudes socials. 

«L’objectiu és evitar que s’agreugi la situació de les famílies que viuen en risc d’exclusió a Mallorca, possibilitar que puguin deixar de dependre de prestacions socials, capacitar-les i dotar-les d’habilitats socials perquè puguin aconseguir una feina digna que les permeti millorar la seva qualitat de vida», ha dit Alonso.

La consellera ha detallat que la concessió de l’ajuda econòmica, que està condicionada al compromís de seguir amb l’itinerari marcat i supervisat en tot moment per un assessor, té una durada d’un any. Aquesta prestació, a diferència de la RESOGA o l’IMV, no cerca cobrir les necessitats bàsiques, sinó que funciona com un incentiu extra per poder assumir les despeses o la manca d’ingressos vinculada al temps que les persones beneficiàries dediquen als plans acordats.

L’IMAS destinarà a aquest programa un total de 2.721.000 € els pròxims dos anys; 1.002.000 € enguany i 1.719.000 € el 2023, i es calcula que se’n podran beneficiar unes 500 famílies cada any. La quantitat a percebre dependrà del nombre d’integrants del grup de convivència i dels ingressos que declarin, tot i que només podrà rebre l’ajuda econòmica un dels membres.

Tot i això, des de l’àrea d’Inclusió s’estudiaran tots els casos del nucli familiar i es traçaran itineraris de manera separada per a cadascun d’ells. A més, si passat un any des de la concessió de l'Ajuda d’Urgència Social per al Suport als Processos d’Inserció, no s'han aconseguit els objectius marcats, la retirada de l'ajuda econòmica no implica el final del procés, ja que des del servei d'acompanyament es continuarà treballant en cada cas.