Notícies

Notícies

Annex 1. Llistat provisional CS 07/2019 Responsable d'Àrea Assistencial (Residència La Bonanova).

dimarts, 19. febrer 2019

En data 19/02/2019 es publica el llistat provisional per ordre de prelació de la comissió de serveis CS 07/2019 del lloc de feina F00640004-1 de Responsable d'Àrea Assistencial, adscrit a la unitat administrativa de la Residència Bonanova de la Direcció Insular d'Atenció a la Dependència.
El termini per a fer al·legacions, tres dies hàbils, és del 20 al 22/02/2019.