Inclusió Social

Convocatòria pública d’ajudes per al suport dels serveis socials d’atenció primària i el suport de persones en situació d’exclusió social amb problemes de salut.

Es tracta d’una convocatòria creada per a atorgar ajudes econòmiques a les entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut, en els barris de Palma i els municipis de Mallorca.

A qui es dirigeix?

A les entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb domicili social (representació o delegació) a Mallorca i que reuneixin els requisits per a poder estar en disposició de ser autoritzats per a la realització d’activitats, serveis i programes en matèria de serveis socials dirigits a població en general i/o a aquells col·lectius de persones en risc o situació d’exclusió social.

Com accedir-hi?

Durant cada exercici econòmic, surt la convocatòria publicada al BOIB, en la qual s’indiquen els requisits i com es poden presentar.