Serveis Socials, Infància i Família

Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS

El Consell de la Infància i l’Adolescència és un òrgan de participació dels infants, joves i adolescents que són atesos a l’IMAS.

És un espai en el qual poden plantejar les seves necessitats i cercar possibles solucions de manera conjunta amb els adults.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar que infants i adolescents siguin escoltats com a ciutadans/es, ja que tenen dret a participar en un servei que pren decisions que afecten directament les seves vides.

Què ofereix?

El Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS ofereix un marc de participació efectiva i permanent, a on els consellers i conselleres infantils i adolescents, plantegen els temes que volen tractar a les sessions.

Les propostes poden fer referència a tot allò que els afecti, ja sigui sobre el funcionament de l’IMAS o sobre l’elaboració de polítiques de la infància.

Durant les sessions, els temes a tractar són sotmesos a debat.

A qui es dirigeix?

A infants, joves i adolescents d’entre 6 i 17 anys, sota mesura de protecció per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que es trobin en acolliment familiar o residencial.

Com accedir-hi?

Els infants, joves i adolescents poden presentar les seves candidatures i a l’inici de cada curs escolar es realitzen eleccions.

El Consell de la infància i l’Adolescència de l’IMAS està format per dues seccions:

  • La secció 1a, d’infància, amb consellers i conselleres de 6 a 13 anys.
  • La secció 2a, d’adolescència, amb consellers i conselleres de 14 a 17 anys.

Si ets menor d’edat i et trobes en acolliment familiar o residencial i vols presentar la teva candidatura com a conseller i consellera, pots enviar un correu per a presentar la teva candidatura a l’adreça:

conselldelainfancia@imas.conselldemallorca.net

També pots escriure si vols proposar que es tracti algun tema en concret al consell de la infància i l’adolescència.